PLAN

BOLJA, REDOVNA ISHRANA BILJAKA JAGODE I ZEMLJIŠTA U NOVONASTALIM USLOVIMA UZGOJA ZA OSTVARENJE VRHUNSKOG PRINOSA I KVALITETA PLODA...

Praktična primena PLANA B NAKON SADNJE jagode

PLAN B ishrane biljaka jagode nakon sadnje podrazumeva recepte u kojima se nalaze sva ona hraniva i sve što je redovno potrebno biljkama za ostvarenje dobrog prinosa, ali i za poboljšanje plodnosti/proizvodnosti zemljišta. Praktično, to su redovni obroci ishrane za bolje biljke i zemljište. PLAN B se razlikuje od drugih orijentacionih programa redovne ishrane biljaka jagode koje proizvođači uobičajeno praktikuju nakon sadnje po tome što:

PLAN B nije orijentaciona ishrana, odnosno primena i raspored različitih formulacija vodotopivih đubriva po fenofazama, i u količinama koje se godinama praktikuju, a koje za posledicu imaju akumuliranje određenih hraniva u zemljištu, blokade, te nemogućnost pozitivne reakcije zemljišta i biljke na ishranu koja se provodi;

PLAN B je ishrana biljaka koja se planira spram pocene stanja u zasadu, fenofaze rasta i razvoja, a prvenstveno đubriva datih prilikom pripreme zemljišta za sadnju. Praktično, kod PLANA B recepti se planiraju tako da se tačno i precizno da ono što biljkama jagode ili zemljištu nedostaje u datom momentu, odnosno za dati period i fazu rasta i razvoja, bez da dođe do bilo kojeg poremećaja u ishrani ili ciklusima hraniva u zemljištu;

PLAN B vodi računa o životu zemljišta, o mikroorganizmima koji su preko potrebni kod ishrane biljaka, ali i kao odbrambeni mehanizmi od bolesti i štetočina. Kao takav, PLAN B je jedinstven jer hrani biljke jagode i zemljište, te obezbeđuje održivu proizvodnju, odnosno dugoročno visok prinos i kvalitet roda;

PLAN B nije redosled uobičajenih radnji kod ishrane biljaka jagode, bez odgovora na pitanje ako sam sve uradio zašto mi prinos pada, zašto mi je kvalitet ploda loš. U određenim slučajevima, prvenstveno kada dominiraju neživi faktori koji jagodaru ugrožavaju prinos, PLAN B se nadopunjuje sa PLANOM c. Praktično, PLAN B se praktikuje redovno, a kada ne može dati rešenje ili odgovor u određenim situacijama (stres od mraza, suše, vrućine, nagle promene vremena i slično), odnosno da ne bi došlo do smanjenja prinosa ili kvaliteta roda, on se nadopunjava receptima iz PLANA c;

PLAN B sadrži takve preporuke koje uz biljke hrane i zemljište, doprinose njegovoj plodnosti, odnosno proizvodnosti, te tako omogućava da se ishrana neometano provodi u novonastalim uslovima, odnosno posledicama klimatskih promena, i izmenjenog stanja zemljišta, te da se sačuva prinos i kvalitet roda.

PLAN B sadrži đubriva koja su redovna ishrana biljaka jagode i zemljišta, kao i jedinstvene biostimulatore sa specifičnim stimulativnim delovanjem na određene biološke procese što doprinosi boljem rastu i razvoju biljaka jagode. Pored toga, u okviru ovog plana nalaze se i inovativna đubriva jedinstvena po svom sastavu koji uz hraniva podrazumeva i fiziološke komponente koje utiču na rast i razvoj biljaka jagode.

ĐUBRIVA KOJA SU REDOVNA ISHRANA BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE ZAJEDNO SA REGENERATOROM I REVITALIZATOROM ZEMLJIŠTA

GROGREEN STARTER

GRINTA BERRY - program đubrenja

GROGREEN K-Humus 85 je modifikovani kalijum humat koji je dizajniran da obezbedi superiornu rastvorljivost u celom korisnom pH opsegu, i može se primeniti sa osnovnim ili GROGREEN STARTER đubrivima kisele reakcije

BIOSTIMULATORI KOJE SADRŽI PLAN B BOLJE ISHRANE BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE

QUIK-LINK BIOSTIMULATOR ZA FERTIGACIJU, sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i biološki aktivne organske spojeve (peptide koji promovišu rast korena)

TRAINER - JEDINSTVEN I INOVATIVAN, VRHUNSKI BIOSTIMULATOR sa 100% biljnim aminokiselinama i biološki aktivnim peptidima, trener za svaku biljku, napravljen od biljke za biljku

SCUDO - prirodni tečni biostimulant proizveden korištenjem peptida koji stimulišu biljke, povezanih s velikom količinom bakra (Cu) i drugih organskih sastojaka

INOVATIVNO ĐUBRIVO KOJE SADRŽI PLAN B

PLAN B STRUČNO OSPOSOBLJAVA JAGODARA DA SAMOSTALNO MOŽE PLANIRATI ISHRANU, KAO I PRAVITI PROCENE, A NE SLEPO SLEDITI UOBIČAJENE PROGRAME I BACATI ĐUBRIVA, KAO ŠTO JE RADIO GODINAMA I SADA DOŠAO U SITUACIJU KAD VIŠE NE MOŽE DOBITI BOLJE. ZATO SVIM JAGODARIMA DA BUDE BOLJE MI SMO RAZVILI PLAN B ISHRANE BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE.

MOZAK BILJKE MISLI SVE - NITROPLUS ekskluzivna i inovativna kombinacija azotnog (N) đubriva s kalcijem (Ca), nemenjena za održavanje kontinuiranog rasta korenovog sistema biljaka, i stimulisanje/ poticanje organiziranog rasta nadzemnog dela, tako što povećava, i u kontinuitetu podržava, odnosno promovira prirodnu sintezu citokinina, hormona rasta

AKO STE SVE PRETHODO ISPOŠTOVALI TOKOM PRIPREME ZEMLJIŠTA I SADNJE SADNICA JAGODE, ONDA MOŽETE NASTAVITI SA PLANIRANJEM ISHRANE PRAKTIČNOM PRIMENOM PLANA B KOJI JE U NASTAVKU. MEĐUTIM, UKOLIKO STE NEŠTO PROPUSTILI, ILI INDIVIDUALNO IMATE NEKU SPECIFIČNU SITUACIJU, KAO NA PRIMJER ŠTO JE UOBIČAJENO SADNJA NA ISTO MESTO U PLASTENIKU ILI VISOKOM TUNELU, BEZ PONOVNE PRIPREME ZEMLJIŠTA, TADA TREBATE POGLEDATI SPECIJALNE SITUACIJE KOJE SE ODNOSNE NA PRAKTIČNU PRIMENU PLANA B ISHRANE BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE.

AKO STE POSADILI FRIGO SADNICU JAGODE

AKO STE POSADILI ZELENU KONTEJNERSKU SADNICU JAGODE