Model 6za10

šest važnih koraka koje treba preći za bolju proizvodnju jagode

Ovdje se neće detaljisati tehnologija uzgoja jagode, odnosno kako se uzgajaju njene biljke, već se ista tretira samo do onog nivoa koji je potreban za planiranje ishrane/đubrenja prema PLANOVIMA . Dakle, tehnologiju uzgoja jagode razmatramo samo u segmentu definisanja svega onoga bez čega proizvodnja nije moguća, i to predstavljamo kao njene principe, odnosno ono što je uvek potrebno, što treba postojati, i bez čega se ne može. Praktično, tehnologija uzgoja jagode ovdje je prilagođena segmentu ishrane, i sva pojašnjenja su data u tom smeru. Osnovu u tehnologiji uzgoja jagode na kojoj se bazira ishrana njenih biljaka nazvali smo model 6za10. To je potpuno inovativan, jedinstven, i za praktičnu primenu vrlo jednostavan način predstavljanja tehnologije uzgoja. Kroz model 6za10, mi predstavljamo kojih šest važnih koraka je potrebno preći za bolju proizvodnju jagode, te kako oni svaki pojedinačno utiču na planiranje ishrane, odnosno praktičnu primenu planova .

PLANOVI ishrane biljaka jagode baziraju se na modelu 6za10, odnosno ŠEST PRAVIH KORAKA KOJE JE POTREBNO PREĆI ZA USPEŠNU PROIZVODNJU JAGODE, ILI ZA BOLJU PROIZVODNJU. Ovaj model obuhvata sve ono što čini, ili što je važno u uzgoju jagode za one koji imaju proizvodnju ili istu tek počinju. To je ono bez čega proizvodnju, pa tako i ishranu biljaka jagode nije moguće zamisliti.

Budući da proizvodnja jagode u intenzivnom uzgoju uglavnom traje godinu ili dve, ovaj model se stalno ponavlja. Dakle, nije isto kao kod ostalih voćaka da jednom kada se ispuni potrebna osnova važi narednih nekoliko godina, i ne ponavlja se. Ovaj model predstavlja tehnologiju uzgoja jagode od početka do kraja, i sve se zajedno mora predstaviti bez razdvajanja. Prema tome, sve što je potrebno prilikom planiranja i organizacije proizvodnje uzeto je u obzir, a zatim sadnja i nega nakon iste, te održavanje tokom ciklusa proizvodnje. Sve to saželi smo u šest faktora koji vode do bolje proizvodnje jagode, i zbog toga naziv 6za10. Praktično, kada se ispuni svih šest kako treba, onda se može dobiti desetka kao razultat u proizvodnji.

Prvi korak za uspešnu proizvodnju jagode jeste da su svi bazni segmenti složeni u mozaik

Sadnice

Sadnice su početak svega u proizvodnji jagode.

  • Frigo sadnica
  • Zelena ili sveža kontejnerska sadnica
  • Zelena sadnica golih žila
Sistem uzgoja

Od sistema uzgoja potpuno zavisi planiranje ishrane / đubrenje.

  • Folija
  • Gredica
  • Navodnjavanje
  • Momenat sadnje
  • Vek trajanje proizvodnje
Voda

Ishrana biljaka jagode se potpuno odvija preko vode - putem fertigacije.

Zemljište

Važnost zemljišta u proizvodnji voća nikada se ne može dovoljno naglasiti.

Ishrana

Novi, drugačiji način razmišljanja u uzgoju jagode donosi PLANOVE , i koji se odnose na ishranu njenih biljaka.

Prirodna otpornost

PLAN je ishrana biljaka jagode za podsticanje/jačanje njihove prirodne otpornosti na biotski stres.