O nama

Novi, drugačiji način razmišljanja u uzgoju jagode

Jedan od ključnih segmenata za uspešnu proizvodnju jagode jeste ishrana njenih biljaka. Aktuelno, proizvođači jagode planiraju ishranu biljaka, ili đubrenje svojih plantaža, tako što preuređuju orentacione programe ishrane koji su se ranije pokazali uspešnim. Pred rizikom da ne pogreše, jer mogu značajno izgubiti, ali i dobiti, proizvođači jagode ne uspevaju biti originalni, i zato prepisuju formulu koja se ranije pokazala da bude uspešna. Nikada ne treba zaboraviti da NEMA STARIH USPEŠNIH FORMULA U NEČEMU ŠTO SE STALNO MENJA, pa tako i u uzgoju jagode.

U uzgoju biljaka jagode prvo što se menja jeste vreme, odnosno vremenske prilike, a onda biljke rastu i razvijaju se u tim promenama, od kojih ih je nemoguće odvojiti. Promena je i kod sistema uzgoja, pe je sve veći broj farmera koji proizvodnju jagode organizuje bez zemljišta, u različitim tipovima zaštićenih prostora, unutar visokih, ili ispod niskih tunela, na gredici uz zastiranje zemljišta folijom, sa jednim ili dva reda. Promena su i sve više ograničeni resursi za uzgoj jagode, a to se pre svega odnosi na prirodno plodno zemljište i dovoljne količine vode za navodnjavanje zadovoljavajućeg kvaliteta. Inputi za proizvodnju su sve skuplji, a posebno đubriva čija proizvodnja dominantno zavisi od energenata za koje cena enormno raste, što za jagodare pokazuje da njihova primena treba biti maksimalno moguće racionalna, a nikako uobičajena. Jagodari, da bi uštedeli, uglavnom praktikuju vlasititi sadni materijal, a nakon toga neodrživo koriste đubriva. To znači da vrlo često njihovi veći troškovi đubrenja ne opravdavaju dobijeni rezultat. Naravno, ima i onih kojima je proizvodnja jagode biznis, i rade sve što je potrebno. Međutim, zajedničko za sve jagodare jeste da svake godine pretrpe značajne gubitke u proizvodnji, prvenstveno zbog toga što se ne mogu prilagoditi izobilju promena koje ih zadese. Za sve proizvođače jagode, rešenje, ili odgovor, je u inovaciji. No, treba zapamtiti pravilo da, NEMA INOVACIJE AKO SE PONAVLJA ONO ŠTO JE IMALO EFEKAT U PROŠLOSTI. MI SMO INOVACIJA U UZGOJU JAGODE. MI NE PONAVLJAMO STARE USPEŠNE RECEPTE IZ PROŠLOSTI, VEĆ IH DALJE RAZVIJAMO, I PRILAGOĐAVAMO PROMENAMA, A SVE KAKO BI ODRŽALI RODNOST BILJAKA JAGODE U NESTABILNIM OKOLNOSTIMA PROIZVODNJE. TAKO SMO RAZVILI NOVI, DRUGAČIJI NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU JAGODE, KOJI JE PRED VAMA, I KOJI SE SASTOJI OD DVA SUŠTINSKA DELA.

PRVI DEO NOVOG, DRUGAČIJEG NAČINA RAZMIŠLJANJA U UZGOJU JAGODE ODNOSI SE NA POČETAK PROIZVODNJE, NA SVE ONO BEZ ČEGA SE ONA NE MOŽE ZAMISLITI, I TO PREDSTAVLJA NA JEDAN POSEBAN I JEDINSTVEN NAČIN. PRVI SEGMENT SMO NAZVALI MODEL 6ZA10, ODNOSNO ŠEST VAŽNIH KORAKA ZA BOLJU PROIZVODNJU JAGODE.

DRUGI DEO SE PRVENSTVENO FOKUSIRA NA ISHRANU BILJAKA JAGODE. TO ZNAČI DA SE ISHRANA MENJA ONAKO KAKO JE POTREBNO, SPRAM PROMENA, ODNOSNO DA PROIZVODNJA SVAKIM DANOM BUDE BOLJA, I SVE ČINI BOLJIM NEGO ŠTO JE BILO U UZGOJU, OD ZAŠTITE, PREKO NAVODNJAVANJA I REZIDBE, DO BERBE. TAJ DRUGI DEO NOVOG NAČINA RAZMIŠLJANJA SMO NAZVALI aBcD PLANOVI ISHRANE ZA BOLJU PROIZVODNJU BILJAKA JAGODE.

Ako želite da budete bolji proizvođači jagode trebate neumorno i svakodnevno napredovati, a sada je vaša velika šansa, i na pravom ste mestu. Tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom vodi Vas u bolju proizvodnju, donosi inovacije, i sve ono što je potrebno da budete uspešniji.