AKO STE POSADILI FRIGO SADNICU JAGODE PLAN B NAKON SADNJE JE SLEDEĆI

8-10 DANA NAKON SADNJE Biljke jagode razvijaju prve listove.

Stimulacija rasta i razvoja biljke, jedan vid antistres tretmana, podrška prirodnim procesima. U slučaju postojanja stresa za biljke pogledati PLAN c, i kombinovati tretman sa TRAINER.

TRAINER 20 ml/10 l vode
JEDINSTVEN I INOVATIVAN, VRHUNSKI BIOSTIMULATOR sa 100% biljnim aminokiselinama i biološki aktivnim peptidima, trener za svaku biljku, napravljen od biljke za biljku
PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO

15 DANA NAKON SADNJE Početni rast i razvoj listova i korena, primljena sadnica, ima 2-3 potpuno razvijena lista.

Stimulacija rasta i razvoja korena, kao i nadzemnog sistema. VRHOVI KORENA SLUŽE KAO "MOZAK" BILJKE JAGODE, I MOŽE SE REĆI DA JE ON CENTAR KONTROLE RASTA, KOJI REGULIŠE SVE NJEGOVE PROCESE. PLAN B JE JEDINSTVEN PO TOME ŠTO SE FOKUSIRA NA ODRŽAVANJE SNAŽNOG RASTA KORENA OD POČETKA PRIMENOM QUIK-LINKA, KAO I TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA BILJKE PRIMENOM INOVATIVNOG ĐUBRIVA NITROPLUS.

QUIK-LINK 1 l/1000 l vode
BIOSTIMULATOR ZA KOREN, sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i biološki aktivna organska jedinjenja (peptide koji promovišu rast korena)
+
NITROPLUS 0,5 l/1000 l vode

ekskluzivna i inovativna kombinacija azotnog (N) đubriva sa kalcijumom (Ca), namenjena za održavanje kontinuiranog rasta korenovog sistema biljaka, i stimulisanje/podsticanje organiziranog rasta nadzemnog dela, tako što povećava, i u kontinuitetu podržava, odnosno promoviše prirodnu sintezu citokinina, hormona rasta
PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

20 DANA NAKON SADNJE Intenzivan rast i razvoj korena i nadzemnog sistema. Frigo sadnica jagode počinje razvijati cvetne grane koje je obavezno uklanjati kako bi se omogućio brži i bolji razvoj biljaka jagode za rod naredne sezone.

Hrana i energija za biljku, sa fokusom na koren i plodnost zemljišta. PLAN B JE JEDINSTVEN PO TOME ŠTO KOMBINUJE PRIMENU VODOTOPIVIH ĐUBRIVA SA REGENERATORIMA I REVITALIZATORIMA ZEMLJIŠTA, KAO I INOVATIVNIM ĐUBRIVIMA DA BI SE DOBILO VIŠE I BOLJE U PROIZVODNJI.

GRO GREEN STARTER 11-44-11 0,5-1,0 kg/1000 l vode
Vodotopivo đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora
+
GROGREEN K-HUMUS 85 300 g/1000 l vode

je modifikovani kalijum humat koji je dizajniran da obezbjedi superiornu rastvorljivost u cijelom korisnom pH opsegu, i može se primjeniti sa osnovnim ili đubrivima kisele reakcije.

30 DANA NAKON SADNJE Intenzivan rast i razvoj biljaka jagode, u ovoj fenofazi dolazi do razvoja stolona ili vreža, koje nisu poželjne, kao ni cvetovi, te ih treba redovno uklanjati obzirom da na njihov razvoj biljka troši mnogo hrane.

Stimulacija rasta i razvoja korena, organizovan rast nadzemnog sistema. MLADE BILJKE JAGODE NAKON SADNJE FRIGO SADNICE UOBIČAJENO POKAZUJU SIMPTOME NEDOSTATKA KALCIJA NA LISTOVIMA. PLAN B NUDI REŠENJE ZA TAJ UOBIČAJENI PROBLEM JAGODARA KONTINUIRANOM PRIMENOM INOVATIVNOG ĐUBRIVA NITROPLUS.

NITROPLUS 0,5 l/1000 l vode
+
GRO GREEN STARTER 11-44-11 0,5-1,0 kg/1000 l vode

40 DANA NAKON SADNJE Nastavljaju se uklanjati stoloni i cvetne grane.

Podrška rastu i razvoju korena, kao i nadzemnog sistema, ishrana biljaka jagode sa naglašenim sadržajem kalija, uz sve ostale potrebne elemente. PLAN B KOD ISHRANE BILJAKA JAGODE UVODI ĐUBRIVA KOJA NISU SAMO HRANA U VREĆI, VEĆ CELOKUPAN PROGRAM ĐUBRENJA, ODNOSNO SVE ŠTO JE POTREBNO. TAKVA JE FORMULACIJA VODOTOPIVOG ĐUBRIVA GRINTA BERRY. TAKOĐE, TU JE I JEDINSTVEN FOLIJARNI TRETMAN SA DVA VRHUNSKA BIOSTIMULATORA TRAINER I SCUDO KOJI SADRŽE BIOLOŠKI AKTIVNE PEPTIDE SA CILJANIM DELOVANJEM NA ODREĐENE PROCESE KOD BILJAKA JAGODE.

NITROPLUS 0,5 l/1000 l vode
+
GRINTA BERRY 14-7-26 (+MgO+ME) 0,5- 1,0 kg/1000 l vode

program đubrenja namjenski napravljen za jagodasto voće.

 

TRAINER 20 ml/10 l vode
+
SCUDO 20 ml/10 l
PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO

50 DANA NAKON SADNJE Intenzivan rast i razvoj biljaka jagode kada počinju da se formiraju nove bokornice, odnosno rodne grane koje nose pupoljke.

Stimulacija rasta i razvoja korena i nadzemnog sistema, posebno rodnih pupoljaka, novih bokornica, popravka plodnosti zemljišta. Stimulisanje i snaga za biljke, antistres tretman.

NITROPLUS 0,5 l/1000 l vode
+
GROGREEN K-HUMUS 85 300 g/1000 l vode
PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

 

TRAINER 20 ml/10 l vode
+
GEL Ca/B ili GEL Ca-B-Sul 35 g/10 l
PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO

60 DANA NAKON SADNJE Intenzivan rast i razvoj biljaka jagode, isto tako formiranje novih bokornica.

Podrška rastu i razvoju korena, kao i nadzemnog sistema, posebno novih bokornica koje nose rodne pupoljke, ishrana biljaka jagode sa naglašenim sadržajem kalija, uz sve ostale potrebne elemente.

NITROPLUS 0,5 l/1000 l vode
+
GRINTA BERRY 14-7-26 (+MgO+ME) 0,5-1,0 kg/1000 l vode

70 DANA NAKON SADNJE Formiranje rodnih pupoljaka

Usmjeravanje kretanja hranjiva u korijenov vrat (PLAN c), odnosno priprema rezervi za narednu sezonu u kombinaciji sa ishranom gde je naglašen sadržaj fosfora (P).

GRO GREEN STARTER 11-44-11 0,5-1,0 kg/1000 l vode
PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

80 DANA NAKON SADNJE Formirani rodni pupoljci, kraj vegetacije

Priprema biljaka jagode za period mirovanja, akumulacija rezervi u korenovom vratu, povlačenje sokova, prestanak rasta, pogledati PLAN c.