Blog

10.08.2023.

ORGANOMINERALNO ĐUBRIVO BELA ITALPOLLINA JE MNOGO VIŠE...

Dok jagodari provode poslednje pripreme za sadnju jagode mi ćemo u ovom blogu još jednom pojasniti zašto je bolje da primene organomineralno đubrivo BELA ITALPOLLINA od bilo kojeg mineralnog đubriva.

Da li ste se ikada zapitali kako biljka jagode usvaja hraniva iz đubriva koja Vi koristite prilikom pripreme zemljišta? Praktično, da bi biljka jagode usvojila data hraniva, ona trebaju biti u zoni rizosfere. E sad, mnogi će reći da je to zona zemljišta u kojoj se razvija koren, ali je to samo delimično tačno, i praktično nama ništa ne znači da razumemo mehanizam kako biljka jagode usvaja hraniva. Preciznije, rizosfera je vrlo tanka zona na mestu gde se koren dodiruje sa zemljištem, i ona obuhvata svaki deo korena. U rizosferi se odvijaju mnogobrojni fizički, hemijski i bohemijski procesi, od kojih zavisi rast i razvoj biljaka jagode, a samim tim i njihovo usvajanje hraniva. Treba znati da većinom biohemijskih i hemijskih procesa koji se odvijaju u rizosferi upravljaju mikroorganizmi, ili preciznije bez njih oni se ne bi odvijali. Praktično, to znači da su mikroorganizmi sa svojom aktivnošću ključ da biljka usvoji hraniva koja ste dali putem đubriva, ili koja se nalaze u zemljištu.

Kada primenite mineralno đubrivo prilikom pripreme zemljišta za sadnju jagode, računate da ste biljkama dali hranu, ali zaboravili ste da li u zemljištu ima aktivnosti, odnosno da li ima mikroorganizama koji će ta hraniva učiniti dostupnim biljkama jagode. Hraniva se otpuste iz mineralnog đubriva, i sada je pitanje hoće li njih usvojiti koren jagode, ili će ona otići u drugom pravcu. Dakle, Vi ste sa mineralnim đubrivima doista dali hranu za biljke jagode, ali niste ništa učini da ona bude iskorištena od strane njih.

Kada primenite organomineralno đubrivo BELA ITALPOLLINA, Vi ste nahranili zemljište i dali biljkama jagode hranu. Kako to? Praktično, BELA ITALPOLLINA sadrži organsku materiju bogatu mikroroganizmima, što doprinosi životnoj aktivnosti zemljišta, koje postaje plodnije, i samim tim sposobnije za proizvodnju. Sa BELOM ITALPOLLINOM nema gubitka u hranivima, organska materija je ta koja ih zadržava, a mikroorganizmi čine ih dostupnim korenu biljaka jagode. Kada je biljka jagode gladna, odnosno treba određena hraniva ona putem korena u rizosferu šalje signal koji se sastoji od lučenja određenih materija koje aktiviraju specifične mikroorganizme, i oni zatim obezbeđuju hranu. Vrhunski zar ne, ipak je to prirodni princip.