Blog

08.08.2023.

RECEPTI ISHRANE BILJAKA JAGODE PRE, TOKOM I NAKON SADNJE SADA SU DOSTUPNI ZA SVE JAGODARE

Konačno, za sve jagodare na našem web portalu www.jagoda.club aktivirali smo sadržaj BOLJA ISHRANA BILJAKA JAGODE PRE, TOKOM I NAKON SADNJE. Nema više potrebe da tragate danima po internetu, da tražite savetodavca, već sada uzmite stvar u svoje ruke i uradite pravu stvar na početku organizacije proizvodnje.

Recepti ishrane biljaka jagode prilikom pripreme zemljišta za sadnju, definisani su u okvirima aktivnosti koje je potrebno provesti, iako je njihova osnova, ili baza analiza zemljišta. Budući da mnogi proizvođači zanemare analizu zemljišta, mi ovdje dajemo jednu konkretnu preporuku pre pripreme istog za sadnju jagode, uzimajući u obzir sve što je potrebno njenim biljkama, kao i realne rezultate koje je ovaj recept ostvario u proizvodnji.

Recepti ishrane tokom samog čina sadnje definisani su prema momentu iste, i tipu sadnog materijala, koji dominira na području regije. Recepti ishrane biljaka neposredno nakon sadnje, i sve do kraja tekuće sezone definisani su spram fenofaza rasta i razvoja kroz koje one prolaze, uzimajući u obzir tip sadnog materijala, kao i sve što je potrebno biljkama jagode obezbediti da plodonose, ili pak da se pripreme za puni rod sezone koja sledi. Tako na primer, u slučaju sadnje frigo sadnice tokom leta, recepti su bazirani na pomotehničkoj operaciji uklanjanja cvetova, te su usmereni na rast i razvoj biljaka za formiranje dovoljnog broja bokornica za plodonošenje naredne sezone - vrhunski prinos prve godine nakon sadnje.

Nakon sadnje do kraja sezone recepti su razvijeni prema fenofazama rasta i razvoja koje biljka prolazi. Frigo sadnica smatra se standardnim tehnološkim nivoom u proizvodnji jagode na području regije. No, obzirom da se momenat sadnje jako može razlikovati u zavisnosti od tipa sadnog materijala (prvenstveno), postoji i drugi recept, a on se odnosi na slučaj kontejnerske sadnice.