PLAN

SPECIJALNA, INOVATIVNA ISHRANA BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE, ČIJI JE CILJ DA SE PREVAZIĐU SVI NEŽIVI FAKTORI ZBOG KOJIH PROIZVOĐAČ GUBI PRINOS, TE DA ISTOVREMENO POSTIGNE CILJANU PROIZVODNJU, ODNOSNO REZULTAT KAKAV ŽELI...

Praktična primena PLANA c NAKON SADNJE jagode

PLAN c ishrane biljaka jagode nakon sadnje podrazumeva rešenje za sve ono što kod redovne ishrane narušava prinos. Mnogo je jagodara koji tvrde kako su uradili sve što su znali, ali su opet izgubili značajnu količinu prinosa, ili imali mnogo loš kvalitet ploda. Ključni razlog za to je stanje stresa, odnosno vanjski ili unutrašnji faktori koji biljkama jagode onemogućavaju da funkcionišu onako kako je potrebno. Stres kod biljaka jagode uzrokuju mnogi faktori koje mi vidimo, i na koje delujemo. Praktično, svaki jagodar zna važnost kvalitetnog sadnog materijala, dobre pripreme zemljišta, vrhunske osnovne gnojidbe i slično. Međutim, više je faktora koji urzokuju stres kod biljaka jagode zbog kojeg jagodari gube prinos, a koji su nevidljivi, ne vidimo ih. Postavlja se pitanje šta sa tim faktorima možemo učiniti? Praktično, to je situacija kada sve uradimo što je potrebno, zemljište, sadnicu, banak, navodnjavanje, hranu, zaštitu, ali opet prinos i kvalitet ploda budu nezadovoljavajući. U TOM SLUČAJU PRISTUPAMO PLANU c.

PLAN c SPECIJALNE ISHRANE BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE JE NOVA I INOVATIVNA TEHNOLOGIJA ZA UPRAVLJANJE FAKTORIMA KOJI NAM NARUŠAVAJU PRINOS I KVALITET, A KOJE NE MOŽEMO VIDETI I KONTROLISATI.

 

Prinos i kvalitet ploda u uzgoju jagode narušen je od strane stresa, obično zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ili neodgovarajućih uslova zemljišta, kao i pogrešnih agro- i pomotehničkih radnji koje praktikuje proizvođač. Stres dovodi do neravnoteže između hormona rasta (auksina, citokinina i giberelinske kiseline) i hormona stresa (etilena i apscizinske kiseline). Ova hormonska neravnoteža nastoji pomaknuti kretanje šećera pretežno u gornji deo biljke (vršni ili apikalni meristem) što rezultira nekontrolisanim vegetativnim rastom. Preterani vegetativni rast dovodi do slabijeg korena i smanjenja broja, veličine, ujednačenosti i kvalitete plodova. PLAN c sastoji se od tretmana za održavanje odgovarajuće ravnoteže tokom sezone vegetacije, kako bi biljke jagode bile otpornije na stres, čime se olakšava izražavanje njihovog punog genetskog potencijala u smislu poboljšanog prinosa i kvaliteta. Biotehnologija i oplemenjivanje osiguravaju genetski potencijal, a PLAN c pomaže da se on ostvari.

SA PLANOM c JAGODARI SADA MOGU UPRAVLJATI STVARIMA KOJE NE MOGU VIDETI (UNUTAR BILJKE) I KONTROLISATI (MAJKA PRIRODA) ZA POVEĆANJE PRINOSA I KVALITETA.

PLAN c sadrži INOVATIVNA ĐUBRIVA, od kojih jedna deluju kao promotori hormona biljaka, a druga ciljano stimulišu, blokiraju ili regulišu određene procese u biljkama jagode, odnosno obezbeđuju proizvođaču da ostvari ono što želi. Inovativna đubriva usmerena su na funkcionisanje biljaka, tako što čine da se potrebni procesi odvijaju neometano, bez obzira na uslove abiotskog stresa koji se događaju u uzgoju, poput: vrućine, mraza, suše, visoke temperature, nagle promene vremenskih prilika. Pored toga, inovativna đubriva podstiču određene procese, kao što je na primer formiranje rodnih grana, odnosno bokorenja biljaka jagode, usmeravanje kretanja hraniva u određene delove biljke, specifično kao rezerve za početak naredne sezone. Pored toga, PLAN c sadrži INOVATIVNE I JEDINSTVENE BIOSTIMULATORE NAMENSKI KREIRANE ZA KONTROLU ODREĐENIH STANJA STRESA, KAO ŠTO JE SUŠA NA PRIMER.

PRAKTIČNA PRIMENA PLANA c PODRAZUMEVA DA KADA JE POTREBNO, ODNOSNO SPRAM SITUACIJE KOJU IMATE KORISTITE NEKO OD INOVATIVNIH ĐUBRIVA ILI BIOSTIMULATOR

BIOFORGE
POPUT ČELIKA OKLOP ZA BILJKE JAGODE PROTIV STRESA

BIOFORGE je inovativno đubrivo na bazi azota (N) i kalijuma (K), sa mikroelementima molibden (Mo) i kobalt (Co), koje sadrži jedinstvenu patentiranu tehnologiju za kontrolu procesa stresa kod biljaka jagode zbog prekomerne proizvodnje etilena, delujući tako da smanjuje suvišne količine ovog hormona, i pomaže vraćanje hormonalne ravnoteže. ZAŠTO JE POTREBNO DA KONTROLIŠETE PROIZVODNJU HORMONA ETILENA U UZGOJU JAGODE? HORMON STRESA ETILEN JE GAS KOJI SE PROIZVODI U ĆELIJI BILJKE I REGULIŠE KRETANJE SVIH DRUGIH HORMONA. KADA JE BILJKA JAGODE IZLOŽENA STRESU, DOLAZI DO PREKOMERNE PROIZVODNJE ETILENA, DOK SE HORMONI RASTA SMANJUJU. POSLEDICA JE PRERANO STARENJE ĆELIJE I NJENA SMRT. NA TAJ NAČIN NARUŠAVA SE NORMALNO FUNKCIONISANJE BILJKE JAGODE ODNOSNO NJEN RAST I RAZVOJ, ŠTO ĆE ZA POSLEDICU IMATI MANJI PRINOS I KVALITET PLODA. DAKLE, BEZ OBZIRA ŠTO STE KOD SADNJE JAGODE PROVELI SVE ŠTO JE POTREBNO, OBZIROM NA VREMENSKI OKVIR ROKA SADNJE, BILJKE JAGODE ĆE NAKON ISTE UVEK BITI PODLOŽNE ODREĐENOJ KOLIČINI STRESA. UKOLIKO GA NA VREME NE REGULIŠETE, TE SE ISTI PONOVI I NEKOLIKO PUTA, PROIZVODNJA ĆE BITI UGROŽENA, ODNOSNO DOĆI ĆE DO GUBITKA PRINOSA I KVALITETA RODA.

Na fotografiji je predstavljen primer kada su zelene kontejnerske sadnice doživele stres nakon sadnje. Jagodar ih nije na pravi način pripremio za presađivanje, odnosno nije proveo antistres tretman, i one izgledaju ovako jadno, iako su bile vrhunskog kvaliteta pre sadnje.

BEZ OBZIRA DA LI STE POSADILI FRIGO ILI ZELENU KONTEJNERSKU SADNICU JAGODE, BILJKE NAKON SADNJE MOGU DOŽIVETI RAZLIČITE VRSTE STRESA, KOJI ĆE IZAZVATI SLABIJI PRIJEM, ZATIM RAST I RAZVOJ, A U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA MOŽE DOĆI I DO STRADANJA SADNICA.

U SLUČAJU KONTEJENRSKE SADNICE TRETMAN PROTIV STRESA MOŽE SE OBAVITI ODMAH NAKON SADNJE, DOK KOD FRIGO SADNOG MATERIJALA ISTI SE PREPORUČUJE 8-10 DANA NAKON SADNJE KADA SE NADZEMNI SISTEM POČNE INTENZIVNO RAZVIJATI.

BIOFORGE SE MOŽE KORISTITI PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I FOLIJARNO. NAŠA PREPORUKA U OVOM SLUČAJU JESTE FOLIJARNO U KOMBINACIJI SA BIOSTIMULATOROM TRAINER. NARAVNO, OBA SE MOGU KOMBINOVATI SA ODREĐENOM ZAŠTITOM UKOLIKO JE ISTU POTREBNO PRAKTIKOVATI. RECEPT JE JEDNOSTAVAN:

BIOFORGE 10 ml/10 l VODE + TRAINER 20 ml/10 l VODE.

TRETMAN SA BIOFORGE MOŽE SE PROVODITI KONTINUIRANO UZ REDOVNU ISHRANU I ZAŠTITU, ILI PAK KADA SE OČEKUJE STRES, ILI NAKON ŠTO SE ISTI DESI. VODITI RAČUNA DA KAD SE STRES DOGODI, TADA JE NASTALA ODREĐENE ŠTETA ZA BILJKE JAGODE KOJA REZULTIRA GUBITKOM U PRINOSU ILI KVALITETU PLODA, KOJI KASNIJE NIJE MOGUĆE NADOKNADITI.

STIMULANTE PLUS
DA RAST I RAZVOJ BILJAKA JAGODE NAKON SADNJE BUDE ONAKO KAKO JE POTREBNO ZA PUNI ROD NAREDNE SEZONE

STIMULANTE PLUS predstavlja inovativno, neorgansko tečno đubrivo s kalcijumom (Ca) obogaćeno ekskluzivnom Stollerovom tehnologijom koja osigurava odgovarajuću ravnotežu tri hormona rasta (auxini, citokinini i giberelini), deluje kao poboljšivač za biljke uspostavljajući u njima hormonalnu ravnotežu. ZAŠTO TREBA HORMONALNA RAVNOTEŽA BILJKAMA JAGODE? HORMONI BILJAKA JAGODE, PRAKTIČNO UTIČU NA SVE ASPEKTE NJIHOVOG RASTA I RAZVOJA. RAZUMEVANJE KAKO HORMONI RADE, I KAKO SE NJIMA MOŽE MANIPULISATI JAGODARU PRUŽA MOGUĆNOST PREOVLADAVANJA MNOGIH FAKTORA STRESA KOJI OGRANIČAVAJU PRIRODNE CIKLUSE RASTA BILJAKA I UMANJUJU PRINOS I KVALITET RODA. HORMONI BILJAKA PRISUTNI SU NA RAZLIČITIM RAZINAMA U SVAKOJ FAZI RASTA I RAZVOJA BILJAKA JAGODE TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA. ONI MORAJU BITI DOSTUPNI U DOVOLJNIM KOLIČINAMA TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA BILJKE DA BI SE OSVARIO MAKSIMALAN PRINOS I KVALITET RODA. INOVATIVNO ĐUBRIVO STIMULANTE PLUS OSIGURAVA RAVNOTEŽU TRI KLJUČNA HORMONA RASTA KOD BILJAKA JAGODE, I TAKO ODRŽAVA PRINOS I KVALITET RODA.

Na fotografi ji je predstavljen primer dobro razvijene biljke jagode na kraju sezone sadnje, gde se jasno mogu videti i razlikovati tri rodne grane, odnosno bokornice.

NAKON SADNJE BILJKE JAGODE SE VRLO ČESTO NE RAZVIJAJU ONAKO KAKO BI TREBALE, A RAZLOG ZA TO JESTE NARUŠENA RAVNOTEŽA HORMONA, KAO POSLEDICA RAZLIČTIH VRSTA STRESA. PRAKTIČNO, BILJKE JAGODE GDE SU POSAĐENE FRIGO SADNICE VRLO ČESTO MOGU IMATI VIŠE CVETNIH GRANA NEGO LISTOVA, ŠTO JE NEPOVOLJNO ZA PROIZVOĐAČA, KOJI IAKO UKLANJA CVETOVE REDOVNO NE DOBIJA ONO ŠTO ŽELI. S DRUGE STRANE, BILJKE JAGODE MOGU STATI SA RASTOM I RAZVOJEM, ILI PAK DA ON BUDE PREBUJAN, GDE BILJKA VIŠE SNAGE I ENERGIJE TROŠI NA RAZVOJ STOLONA, NEGO NOVIH BOKORNICA ZA ROD NAREDNE SEZONE. PRAKTIČNO, SVAKA POSAĐENA SADNICA JAGODE NA KRAJU SEZONE SADNJE TREBALA BI DA FORMIRA BILJKU JAGODE KOJA IMA TRI RAZVIJENE RODNE GRANE, TZV. BOKORNICE KOJE NOSE RODNE PUPOLJKE KAKO JE PREDSTAVLJENO NA FOTOGRAFIJI. JOŠ JEDNA UOBIČAJENA STVAR JESTE NEUJEDNAČEN RAST I RAZVOJ BILJAKA JAGODE U ISTOJ PLANTAŽI. ZA SVE NAVEDENE SLUČAJEVE RECEPT JE JEDINSTVEN I PODRAZUMEVA PRIMENU INOVATIVNOG ĐUBRIVA STIMULANTE PLUS U KOLIČINI OD 15 ml/10 l VODE. STIMULANTE PLUS MOŽE SE KORISTITI SAMOSTALNO, ILI U KOMBINACIJI SA OSTALIM PREPARATIMA ZA ISHRANU I ZAŠTITU, KAO I BIOSTIMULATORIMA I INOVATIVNIM ĐUBRIVOM ZA KONTROLU STRESA.

GEL PRO-ALGIN
DA ZBOG SUŠE NE GUBITE ROD I KVALITET

PRO ALGIN JE JEDINSTVEN I POSEBAN BIOSTIMULATOR ZA SUŠU. PRO-ALGIN SADRŽI KONCENTRIRANI EKSTRAKT DOBIJEN IZ MORSKE ALGE Ascophyllum nodosum, ZA KOJI JE U MNOGIM ISTRAŽIVANJIMA POTVRĐENO DA IMA BIOSTIMULACIJSKI EFEKT TAKO ŠTO PODRŽAVA POBOLJŠANI PRINOS I ŠTITI BILJKU ODRŽAVANJEM OPTIMALNOG RASTA KORENA. PRO-ALGIN OD EKSTRAKATA MORSKE ALGE SADRŽI BIOAKTIVNE SPOJEVE POPUT: MANITOLA, POLISAHARIDA I BETAINA. E sad, kad ovo čujete, to Vama ništa ne znači, samo Vas zbunjuje. No, ako ne razumete ove komponente i njihovu ulogu, nećete dobiti onaj rezultat koji želite prilikom primene ovog biostimulansa. MANITOL JE KRITIČAN U ZAŠTITI RAVNOTEŽE VODE U ĆELIJI ORGANA BILJAKA U STRESNIM SITUACIJAMA KAKO BI SPREČIO GUBITAK VODE IZ NJE. BETAIN SPREČAVA GUBITAK VODE U ĆELIJAMA ZA ODVIJANJE FOTOSINTEZE. POLISAHARIDI POTIČU PROIZVODNJU ANTIOKSIDANATA KOJI ODRŽAVAJU CELOVITOST ĆELIJA I NEUTRALIZIRAJU SLOBODNE RADIKALE KOJI BI IH UNIŠTILI ZA VREME STRESA. DAKLE, PRO-ALGIN JE BIOSTIMULATOR ZA SUŠU, POMAŽE BILJKAMA JAGODE DA IZDRŽE STRES OD NJE, BEZ DA PREKINU NORMALNO FUNKCIONISANJE I IZGUBE PRINOS.

Na fotografiji je predstavljen primer frigo sadnica jagode 30 dana nakon sadnje koje pokazuju simptome stresa od suše, i potrebno je primeniti PRO-ALGIN.

NAKON SADNJE BILJKE JAGODE SU ČESTO IZLOŽENE STRESU OD SUŠE. MNOGI JAGODARI POMERAJU MOMENAT SADNJE UPRAVO ZBOG NEDOSTATKA VODE DA PROVEDU ADEKVATNO NAVODNJAVANJE PRE, TOKOM I NAKON SADNJE. U SLUČAJU PROBLEMA SA SUŠOM, KOJA PREDSTAVLJA NAJSLOŽENIJI OBLIK STRESA, NAŠA PREPORUKA JE PRIMENITI VRHUNSKI BIOSTIMULATOR RAZVIJEN ZA TU NAMENU, A TO JE GEL PROALGIN. RECEPT JE 15-30 g/10 l VODE FOLIJARNO PREKO LISTA. Uz njega možete dodati i peptide koji stimulišu rast i razvoj biljke, a koje sadrži TRAINER. Količina biostimulatora TRAINER kod mešanja sa GEL PRO-ALGIN je 30 ml/10 l vode.

N-BALANCER
DA BILJKU JAGODE PRIPREMITE ZA ZIMU, OBEZBEDITE JOJ REZERVE HRANE ZA DOBAR START NAREDNE SEZONE

N-BALANCER je đubrivo na bazi bora (B), uz dodatak molibdena (Mo), koje sadrži Stoller-ovu tehnologiju namenjenu da podrži kretanje produkata fotosinteze iz listova u plodove ili rezervne organe, delujući tako da usmerava energiju biljke u područje razvoja na vrhuncu, čime je prekomeran rast prirodno kontrolisan, kao i akumulaciju rezervi potrebnih biljkama za ujednačen početni rast. NA KRAJU SEZONE U KOJOJ SU BILJKE JAGODE POSAĐENE N-BALANCER JE POTREBAN DA OBEZBEDI REZERVE HRANIVA ZA DOBAR START NAREDNE SEZONE, I NA TAJ NAČIN OBEZBEDI DOBRO ZAMETANJE RODA.

Na fotografi ji je predstavljen primer biljaka jagode na kraju sezone u kojoj je posađena frigo sadnica. Razvijena dobra lisna masa je od ključnog značaja za zaštitu rodnih pupoljaka kod biljaka jagode od hladnoće. Međutim, intenzivan rast i razvoj na kraju sezone je nepoželjan, jer se troše hraniva, umesto da idu u rezerve organe i da tu ostanu za dobar start naredne sezone.

BILJKE JAGODE VRLO ČESTO DOČEKAJU KRAJ SEZONE U INTENZIVNOM RASTU I RAZVOJU, I SA IZOBILJEM LISNE MASE. IAKO JE DOBRA LISNA MASA POTREBNA KAO ZAŠTITA RODNIH PUPOLJAKA KOD BILJAKA JAGODE OD IZMRZAVANJA, AKTIVAN RAST NIJE. NAIME, BILJKA JAGODE BI TREBALA PRE KRAJA SEZONE, ODNOSNO NASTUPANJA ZIME PRIPREMITI REZERVE HRANIVA ZA START NAREDNE SEZONE. TO PODRAZUMEVA DA SE HRANIVA I PRODUKTI FOTOSINTEZE USMERE PREMA REZERVNIM ORGANIMA, A ŠTO JE U OVOM SLUČAJU KORENOV VRAT, PRAKTIČNO MESTO GDE PODZEMNI SISTEM PRELAZI U NADZEMNI, DA SE TU USKLADIŠTE. DOBRE REZERVE SU OD SUŠTINSKE VAŽNOSTI ZA START BILJAKA JAGODE NAREDNE SEZONE, KAO I ZA FORMIRANJE DOBROG RODA. PREPORUKA JE FOLIJARNI TRETMAN SA INOVATIVNIM ĐUBRIVOM N-BALANCER U KOLIČINI OD 35-50 ml/10 l VODE.