Vreme je za...

...bolja rešenja u proizvodnji jagode na području regije

Nikada nije bilo teže biti PROIZVOĐAČ JAGODE NA PODRUČJU REGIJE, i niko ne pita zašto, šta i kako uraditi da bude bolje. Svake sezone biotski i abiotski faktori uzrokuju velike gubitke u pogledu kvaliteta i prinosa plodova jagode. Proizvođači su se uverili da nije moguće raditi više istog, a dobiti bolji rezultat, i sada svako brine svoju brigu. Proizvođači jagode sa područja regije su prepušteni sami sebi u pogledu struke i razvoja, te tako tražeći najbolja rešenja iz godine u godinu gube utrku sa proizvodnjom. Suština jeste da njihova borba za prinos protiv najvećih izazova ovog vremena nameće obavezu da se odmah treba pristupiti promeni postojećih praksi u uzgoju jagode, na prvom mestu ishrani i zaštiti biljaka, a onda i kompletnom sistemu uzgoja. Proizvođači to ne mogu sami, već im je potrebna podrška struke.

Jagodari sa područja regije suočeni su s izazovima većim nego ikad, s višim troškovima ulaganja u đubriva i pesticide, nesigurnim uslovima uzgoja, te propisima s ograničenjima primene sintetičkih hemikalija i đubriva. Na sve to dolazi neorganizovanost tržišta. Kako bi se ponudila rešenja, sada i u budućnosti, mi smo okupili eminentne stručnjake iz oblasti proizvodnje jagode i dali sebi zadatak da tokom čitave godine obezbedimo stručnu i tehničku podršku za jagodare. Formiran je tim od međunarodnih i stručnjaka sa područja regije, čija je misija stručno osposobljavanje proizvođača jagode, odnosno da se jagodarima pomogne u postizanju vrhunskih prinosa i kvaliteta ploda, uz racionalizaciju ulaganja, te da imaju održivu proizvodnju bez obzira na uslove uzgoja.