PLAN

praktična primena napredne, inovativne ishrane biljaka jagode u drugoj godini rodnosti

Svi jagodari, sasvim sigurno, hrane biljke jagode, ali samo neki od njih ostvaruju dobre, odnosno zadovoljavajuće, ili čak najbolje rezultate u proizvodnji. Ključni razlog za navedenu razliku jeste: proizvođači koji hrane biljke jagode, a ne ostvare zadovoljavajući prinos koriste dominantno PLAN a UOBIČAJENE ISHRANE BILJAKA JAGODE, dok jagodari koji ostvaruju vrhunski rod praktikuju prvenstveno PLAN B NAPREDNE, INOVATIVNE ISHRANE BILJAKA JAGODE. Sad će mnogi da se pitaju, pa zašto onda uopšte PLAN a ishrane postoji, zašto nije samo PLAN B?
Oba plana su tu zato

PRVI KORAK:
prorjeđivanje borokornica, razbokoravanje, rezidba biljaka jagode u proleće

PLAN B NAPREDNE, INOVATIVNE ISHRANE BILJAKA U DRUGOJ GODINI RODNOSTI

Općenito je pravilo da biljke jagode u drugoj godini rodnosti imaju veće zahteve za hranjivima u odnosu na prvu, a tri su ključna razloga za to:

Naravno, ukoliko je proizvođač u prvoj godini rodnosti praktikovao ishranu biljaka jagode nakon berbe prema PLANU B, ispiranje hranjiva ne bi trebalo biti značajno. Takođe, za područja gde su preovladavale uobičajene vremenske prilike, i biljke jagode su normalno prošle period mirovanja, sada bi na početku druge godine rodnosti trebale imati dovoljne zalihe hrane. ZBOG SVEGA NAVEDENOG, PREPORUKA JE UVEK PRE PRIMENE ĐUBRIVA NAPRAVITI PROCENU.

Ishrana biljaka jagode u drugoj sezoni rodnosti, zbog specifičnosti sistema uzgoja, uglavnom se obavlja:

1. PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE kap po kap primenom vodotopivih đubriva, gde se razlikuje:
FERTIGACIJA - HRANJIVO SE DODAJE JEDNOM ILI VIŠE PUTA, OBIČNO 2-3 U PUNOJ PROJEKTOVANOJ KOLIČINI ZA DATI PERIOD ILI FENOFAZU, i ovo je pristup koji većina jagodara uobičajeno primenjuje kod uzgoja jagode na zemljištu,
NUTRIGACIJA - HRANJIVO SE DODAJE KONTINUIRANO, ODNOSNO SVAKI PUT SA NAVODNJAVANJEM U POSEBNO PROJEKTOVANIM KOLIČINAMA U ODNOSU NA UKUPNU, i ovo je uobičajeno način primene đubriva prilikom uzgoja jagode bez zemljišta, odnosno na različitim tipovima supstrata.
PLAN B, JE JEDINSTVEN PO TOME, ŠTO KOD UZGOJA JAGODE NA ZEMLJIŠTU KOMBINUJE OVA DVA NAČINA PRIMENE ĐUBRIVA PRILIKOM NAVODNJAVANJA, I TO TAKO ŠTO FERTIGACIJU PREPORUČUJE U POČETNIM FAZAMA RASTA I RAZVOJA BILJAKA JAGODE KADA JE ZEMLJIŠTE ZASIĆENO VLAGOM I PREOVLADAVAJU LOŠIJI USLOVI, DOK NUTRIGACIJA DOMINIRA TOKOM PERIODA PLODONOŠENJA KADA SE ODREĐENA ĐUBRIVA REDOVNO PRIMENJUJU SA VODOM.

2. tretmanima, odnosno prskanjima preko lista – uobičajeno nazvana FOLIJARNA ishrana

OVAJ PLAN B OBUHVATA SVE NAVEDENE NAČINE PRIMENE ĐUBRIVA, NAZNAČENO ZA SVAKI PROIZVOD.

Fenofaza

POJAVA ZELENIH VRHOVA NA BILJKAMA JAGODE
NE IDE STARTER PRVI, NITI OVDJE, ZAŠTO GA PRERANO DAJETE, BACATE NOVAC...
savet koje trebaju najbolji jagodari...

ZAŠTO STARTER MORA IĆI PRVI, ZATO ŠTO VAM JE NEKO UOBIČAJENO, GODINAMA GOVORIO KAKO JE FOSFOR KLJUČAN ZA RAZVOJ KORENA... E TO NIJE TAKO... HOĆETE BOLJU PROIZVODNJU JAGODE, DA PREVAZĐETE POSTOJEĆE IZAZOVE KOJE IMATE U PROIZVODNJI, ONDA JE VREME DA PROMENITE PRISTUP. TO NE MOŽE SVAKO, TO MOGU SAMO NAJBOLJI JAGODARI...

Najčešće se može čuti kako će fosfatna đubriva podstaknuti rast korena kod presađenih biljaka jagode, kao i na početku vegetacije. Ovo veoma rašireno uobičajeno mišlenje potiče od legitimnog dodavanja fosfora za sami start biljaka jagode. Fosfor je jedan od anorganskih makronutrienata potrebnih biljkama jagode za proizvodnju nukleinskih kiselina koje sadrže fosfat, ATP i membranskih lipida. Praktično, genetika, energija i funkcionisanje biljke jagode zavise od sadržaja fosfora. Zemljiša koja se dugi niz godina intenzivno koriste za proizvodnju jagode često mogu imati manjak fosfora, bilo da je on nedostupan zbog blokade usled nepovoljnog pH, ili pak stvarno nedostaje zbog potrošenosti. Međutim, ako je pH vrednost optimalna u zemljištu, i ako se fosfor redovno dodaje ishranom, on će nakon čišćenja biljaka jagode retko biti manjkav za njih, i pogrešna primena ovog elementa u momentima kada ga koren biljaka jagode još ne može usvajati, može imati ozbiljne posledice na biljke jagode, ali i zemljište, te okolinu, a posebno trošak jagodara.

Kada je neki element u zemljištu ograničen, rast biljke jagode se usporava. Taj fenomen struka naziva mirovanje uzrokovano okolinom, praktično njenim uslovima. Kada se doda element s nedostatkom, mirovanje uzrokovano okolinom se prekida, i rast biljke jagode se nastavlja normalnom brzinom, naravno pod uslovom da ga ništa drugo ne ograničava. E SAD, OVO POSMATRANJE OBNOVE RASTA KOD BILJAKA NEKAKO JE PROTUMAČENO KAO NJEGOVA SITMULACIJA (to jest stopa rasta veća od normalne), i stoga se startna đubriva često smatraju čudesnim spojevima, i onda samo pogledajte nazive nekih od njih, kako rade ovo ili ono, čine ovo ili ono.

Jedan od klasičnih simptoma nedostatka fosfora kod biljaka jagode je crvenilo lišća. Nažalost, mnogi abiotski stresovi uzorkovani od strane okoline takođe uzrokuju crvenilo lišća. Samo neki od primera u fenofazama početnog rasta i razvoja biljaka jagode uključuju nisku temperaturu, visok intenzitet svetlosti, štetu od insekata i sušu. Mnogo je verovatnije da će biljke jagode u prvoj fenofazi svog rasta i razvoja, odnosno neposredno nakon čišćenja doživeti jedan od ovih stresova, nego nedostatak fosfata. Za razliku od fosfora, mnogo je verovatnije da će azot (N) biti ograničavajući u navedenom slučaju. Nedostatak N karakterizira sveukupna hloroza, odnosno gubitak normalne zelene boje prema bledilu na listovima jagode, kao i smanjena ukupna bujnost biljke, nedostatak ili usporen proces formiranja novih organa, ili njihova nedovoljna razvijenost. Između ostalog, nedostatak N smanjuje sposobnost biljke da apsorbira fosfor. Kada se azot vrati na optimalnu razinu, sposobnost biljke jagode da pokupi fosfor iz zemljišta značajno se poboljšava. Važno je shvatiti da kada nedostaje azota, logično ne sledi da i druge hranjive materije takođe moraju biti manjkave.

Budući da azot često nedostaje kod biljaka jagode koje aktivno započinju rast, dodavanje amonijevog nitrata obično obnavlja rast, i to primeti veliki broj proizvođača. Dodatak fosfata na samom startu, s druge strane, često nema vidljivog učinka. Ova zapažanja navela su proizvođače đubriva da tvrde da fosfor stimulira rast korena (nema rasta nadzemnog sistema, pa samo po sebi mora biti stimuliranje rasta korena). Nesretni rezultat ovih pretpostavki je mantra "azot za nadzemni sistem i fosfor za koren." Iako nema simptoma toksičnosti azota samog po sebi, isto se ne može reći za toksičnost fosfata.

Rezultat prekomernog đubrenja fosfatima je hloroza lišća. Poznato je da se fosfor takmiči s unosom železa i mangana od strane korena biljaka jagode, a nedostaci ova dva metalna mikronutrienta uzrokuju međunervno žutilo na listovima. Nije neuobičajeno da kada vidimo mnoge hlorotične biljke jagode u plantaži da pate od neizravnog nedostatka železa (ili mangana), zbog prekomerne primene fosfora. Konkretno, eksperimentalno je dokazano da su visoke razine fosfora štetne za zdravlje mikorize i smanjuju stopu mikorizne infekcije korenovog sistema. Ovaj uzajamno koristan odnos između gljivica i korena biljke omogućuje biljci da učinkovitije istražuje okoliš zemljišta, i izvlači potrebne hranjive tvari, kao i da obezbedi značajan odbrambeni mehanizam. U nedostatku mikorize, biljka mora potrošiti više energije na rast dodatnog korenja i korenovih dlačica kako bi izvršila isti zadatak. PREMA TOME, NAKON ČIŠĆENJA BILJAKA JAGODE U ZEMLJIŠTU DOMINIRA VELIKA KONCENTRACIJA VLAGE, A KOREN JOŠ NIJE AKTIVAN, PA BILJKE ZA POČETNI RAZVOJ TROŠE REZERVE. AKO SE TAD DODA PRENAGLAŠEN FOSFOR, ODNOSNO STARTER VELIKA JE MOGUĆNOST DA ON NAPRAVI NEKU OD NAVEDENIH ŠTETA UMESTO KORISTI. ZBOG TOGA, NEMA SE POTREBE PRVO DAVATI STARTNO ĐUBRIVO.

Osim što šteti korisnim organizmima u zemljištu, višak fosfata će s vremenom dospeti u vodene tokove. Vodene biljke, za razliku od kultivisanih, su najčešće ograničene fosfatom, i njegov dodatak će izazvati cvetanje algi (eutrofi kaciju). Takvo cvetanje uvek prati povećana aktivnost bakterija, što rezultira sniženom razinom kisika i konačnom smrću riba i drugih životinja. Kao profesionalci u zelenoj, održivoj industriji, dužni smo prepoznati da je prekomerna upotreba fosfora rasipna praksa koja šteti ekosistemu, kao i džepu jagodara. Naravno, prilikom pripreme zemljišta za sadnju jagode naglasak dati na organski fosfor, i zato je GUANITO jedinstveno đubrivo, a startno đubrivo u godinama proizvodnje primeniti onda kada smo potpuno sigurni da je koren aktivan, A TO JASNO I PRECIZNO GOVORI PLAN B.

KONAČNO, POŠTOVANI JAGODARI, NE IDE FOSFOR ODMAH NAKON PROLEĆNOG ČIŠĆENJA BILJAKA JAGODE, NE IDE NI KADA SE POJAVE PRVI LISTOVI, TADA BILJKAMA TREBA AZOT I KALCIJ, I TO OBA U POSEBNIM OBLICIMA, TAKO DA BILJKAMA JAGODE BUDU DOSTUPNA U SPECIFIČNIM SITUACIJAMA.

Krajem zime, redovno obilazite plantaže jagode, i kada na većini biljaka uočite pojavu zelenih vrhova na bokornicama nastupila je ova fenofaza... ovo je momenat kad treba započeti čišćenje biljaka jagode... kada se pojave zeleni pupoljci na bokornicama uklanja se staro lišće, kao i suvišne rodne grane (bokornice)... nemojte to raditi prerano, i napravite dobru procjenu za koju je važno Vaše iskustvo, kako je ova aktivnost specifi čna za svaku lokaciju na kojoj se uzgaja jagoda... orjentaciono, većina proizvođača jagode u regiji čišćenje obavlja u prvoj polovini mjeseca februara ukoliko se radi o uzgoju u visokim tunelima, a na otvorenom polju dosta kasnije... ovo još nije momenat za prvu primjenu đubriva, obzirom da se zemljište još nije dovoljno zagrijalo da bi korijen bio aktivan... početni rast i razvoj biljaka jagode u ovom momentu zavisi od hrane uskladištene prethodne sezone, zbog čega je godina sadnje, ili ona prethodnog uzgoja od izuzetnog značaja za planiranje ishrane... prije planiranja ishrane biljaka jagode, napravite dobru procjenu o rezervama hrane iz prethodne sezone… NIKADA NEMOJTE PRIMJENJIVATI ĐUBRIVA BEZ PRETHODNE PROCJENE… nakon čišćenja starog, promrzlog i odumrlog lišća sa biljaka jagode, preporuka je provesti odgovarajuću zaštitu preparatima na bazi bakra i sumpora... a ako se uzgoj organizuje u zaštićenom prostoru, u kojem je zbog toplog vremena uočeno prisustvo lisne uši, ili ostalih insekata štetočina, planirati i odgovarajući tretman za njihovu kontrolu... za zaštitu biljaka jagode u ovoj fenofazi pogledajte PLAN D...

Fenofaza

POJAVA PRVIH LISTOVA NA BILJKAMA JAGODE

Nekoliko dana nakon čišćenja starog lišća i prorjeđivanja bokornica nastupa fenofaza pojava prvih listova na biljkama jagode... pojava ove fenofaze najvećim dijelom zavisi od vremenskih prilika i rezervi hrane iz prethodne sezone... početni rast i razvoj biljaka jagode veoma zavisi od vremenskih prilika, i zbog toga je za uspjeh u proizvodnji od izuzetne važnosti za svaku plantažu napraviti procjenu, ili planiranje ishrane... posebno je važno prilikom planiranja ishrane znati kakvo je stanje sa đubrenjem bilo u protekloj sezoni... ako su rezerve hrane dovoljne, biljka jagode će za početak vrlo brzo i snažno napredovati, te početi sa razvojem novih listova... nije neuobičajeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika u jesen i tokom zime (toplo), da u ovom periodu uočite začetke cvjetova na bokornicama, sa vrlo kratkim peteljkama, te dosta oštećenih cvasti od hladnoće koje je potrebno ukloniti sa proljetnim čišćenjem… od ovog momenta do cvjetanja biljke jagode imaju najveću potrebu za azotom (N), ali ne treba s njim pretjerati, jer kasnije može biti problem, a to je ono što jagodari najčešće čine… u ovom momentu za razvoj novih listova biljke jagode, uz azot trebaju i kalcij (Ca), koji je teško obezbjediti uobičajenim đubrivima zbog smanjene transpiracije… biljke jagode ovdje trebaju snagu i energiju, te stimulisanje određenih procesa koji su neophodni za dobar start… u ovoj fenofazi dominiraju promjenljive vremenske prilike, koje mogu ograničiti početni rast i razvoj biljaka jagode, tako da korijen krene pa stane, a da bi se pokrenuo i kontinuirano bio aktivan neophodan mu je promotor citokinina, hormona rasta… na samom početku treba znati da je korijen mozak biljke, i sve što će se dešavati na nadzemnom sistemu zavisi od njega… SVE NAVEDENO JE U SLJEDEĆEM RECEPTU ISHRANE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO:

SCUDO
30 ml/10 l vode, dobro okupati biljke jagode

prirodni tečni biostimulant proizveden korištenjem peptida koji stimulišu rast i razvoj biljke, a koji su povezani sa značajnom količinom bakra (Cu), hranjivo koje je od izuzetne važnosti za snagu biljke, stimulaciju njene otpornosti na stres uzrokovan biotskim (bolesti i štetočine) i abiotskim (vremenske prilike, uslovi zemljišta...)

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - NUTRIGACIJA:

NITROPLUS
0,5 l/500-1000 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom

Inovativno đubrivo koje predstavlja ekskluzivnu i inovativnu kombinaciju azotnog (N) đubriva sa kalcijem (Ca), namijenjeno za održavanje kontinuiranog rasta korijena, te stimulisanje organizovanog rasta nadzemnog dijela - bokornica biljaka jagode, tako što povećava, i u kontinuitetu podržava, odnosno promoviše prirodnu sintezu citokinina, hormona rasta, štedi energiju biljke kod njenog iskorištenja azota, i najbolja je zamjena za uobičajena ili klasična azotna đubriva koja su do sada koristili proizvođači jagode.

NITROPLUS se koristi tokom čitavog perioda vegetacije, a njegova primjena je od krucijalnog značaja za potreban rast i razvoj korijena i nadzemnog sistema biljaka jagode. NITROPLUS kao inovativno đubrivo pazi na korijen koji je mozak biljke tako što promoviše prirodnu sintezu citokinina (hormon rasta), od kojeg zavisi cjelokupan njen razvoj biljke.

zašto NITROPLUS sad za jagode

ZAŠTO JE NITROPLUS POSEBAN I JEDINSTVEN U OVOJ FENOFAZI?

Da bi se biljke jagode nahranile sad na startu, u ovoj fenofazi treba doći signal za aktivaciju usvajanja hranjiva, a njega šalje hormon rasta koji se naziva citokinin. Bez obzira imala biljka hranu ili ne, odnosno dali Vi đubrivo ili ne, ona neće istu iskoristiti ako nema signala da se proces ishrane pokrene. NITROPLUS NIJE SAMO ĐUBRIVO KOJE SADRŽI HRANU, ON JE MNOGO VIŠE OD TOGA. NITROPLUS DAJE SIGNAL DA BILJKA JAGODE POČNE SA ISHRANOM, TAKO ŠTO AKTIVIRA KOREN DELUJUĆI KAO PROMOTOR HORMONA RASTA CITOKININA, KOJI JE DISPEČER ZA SVE OSTALE HORMONE.

Potrebno je detaljno pojašnjenje:

vanjski faktori, poput temperature zemljišta i vremenskih uslova nisu jedini koji imaju uticaj na aktivnost korena, odnosno proces usvajanja hranjiva. Ovi vanjski faktori u ovoj fenofazi uobičajeno su promenljivi, delom povoljni, delom nepovoljni, i tako utiču na ishranu biljaka jagode. Međutim, oni kada su i povoljni, biljka jagode može da ne starta sa ishranom, što je direktan znak da njen start ne zavisi samo od toga, već i od unutrašnjih faktora. Unutrašnji faktori su oni koje ne vidimo, i podrazumevaju funkcionisanje, ili fiziologiju biljaka jagode. Praktično, u unutrašnje faktore spadaju i rezerve hranjiva koje je biljka jagode uskladištila na kraju prethodne sezone, i sada ih koristi za početni rast i razvoj. Poseban unutrašnji faktor je signal koji treba nastati da se aktivira koren, može se reći signal za aktivaciju korena, a to znači proces proizvodnje citokinina koji onda pokreće sintezu drugog hormona rasta poznatog kao auxin, i razvoj nadzemnog sistema. Hormon rasta CITOKININ PROIZVODI SE U KORENU, A UTIČE NA RAST NADZEMNOG SISTEMA. Hormon rasta AUXIN PROIZVODI SE NA NADZEMNOM SISTEMU, A REGULIŠE RASTI RAZVOJ KORENA.

Kada se to dogodi stvoreni su uslovi za odvijanje procesa transpiracije koja omogućava da koren usisava vodu i hranjiva iz rastvora zemljišta, odnosno zone rizosfere. U ovoj fenofazi vrlo često se događa da nisu povoljni uslovi za fotosintezu i transpiraciju, i onda ovdje na scenu stupa poseban oblik azota i kalcija čije usvajanje ne zavisi od transpiracije. Takve oblike azota i kalcija sadrži NITROPLUS.

Biljka jagode u ovoj fenofazi treba najviše azota (N) ili kalcija (Ca), elementi koji predstavljaju ključna hranjiva za mlade listove. Kada Vi dodate uobičajnu hranu, na primer neko vodotopivo đubrivo tipa starter, i ako nema signala za njegovo usvajanje, to ste džaba uradili, bacili ste ga najvećim delom, a još plus, ako je transpiracija blokirana ili oslabljena, ograničena, neće doći do usvajanja kalcija. Azot kao hranjivo u ovoj fenofazi rasta i razvoja biljaka jagode zbog uslova koji dominiraju u zemljištu može se isprati i postati beskorisan, ili se pak može na neželjenim mestima akumulirati i pogoršati uslove za rast i razvoj korena biljaka jagode, i zato ga je od izuzetne važnosti racionalno koristiti. S druge strane, usvajanje kalcija zavisi od procesa transpiracije koja je u ovom momentu vrlo slaba, i nije neuobičajeno da se na samom početku rasta i razvoja biljaka jagode pojave simptomi njegovog nedostatka na listovima biljaka jagode.

FENOFAZA
2-5 RAZVIJENIH LISTOVA NA BILJKAMA JAGODE

Početak aktivnosti korena kod biljaka jagode u drugoj godini rodnosti zavisi od zalihe hranjiva iz prethodne sezone, u kombinaciji sa vremenskim i uslovima zemljišta, prvenstveno njegove temperature... smatra se da koren biljaka jagode počinje raditi kada je temperatura zemljišta 10-12°C, što se obično podudara sa momentom kada je razvijeno 2-5 listova, i to je upravo ova fenofaza... do tada biljke jagode isključivo koriste rezerve hranjiva od prethodne sezone... primenom inovativnog đubriva NITROPLUS dokazano je da se koren biljaka jagode može i ranije aktivirati, što će itekako uticati na kasniji rast i razvoj, te ostvarenje prinosa...

Šta je potrebno za ishranu?
Kod uobičajene ishrane biljaka jagode smatra se da kada temperatura zemljišta dostigne 10-12°C započinje rad njihovog korena, odnosno usvajanje hranjiva... tako se standardnim momentom prve ishrane biljaka jagode uzima fenofaza kada su na njima razvijena 2-5 listova, i prva prihrana biljaka jagode uobičajeno podrazumeva korištenje đubriva sa naglašenim sadržajem fosfora (P), kod proizvođača poznat kao starter... međutim, proizvodnjom biostimulatora i inovativnih đubriva uobičajeni pristup ishrani biljaka jagode značajno se promenio, i to je praktično implementirano u novom, drugačijem načinu razmišljanja u uzgoju jagode gde je i PLAN B... PLAN B se razlikuje od orentacionih programa ishrane biljaka jagode upravo po tome što se koren ranije aktivira primenom inovativnog đubiva NITROPLUS, a u fenofazi 2-5 razvijenih listova preporučuje se korištenje posebnih GEL đubriva sa naglašenim sadržajem fosfora (P) u kombinaciji sa vrhunskim biostimulatorom za koren... uobičajeno, proizvođači jagode prave jednu od najvećih grešaka u ovoj fenofazi, a to je da koriste značajne količine vodotopivih đubriva sa naglašenim sadržajem fosfora, tzv. starter, ne vodeći računa o temperaturi zemljišta i njegovoj pH vrednosti koja ima veliki uticaj na dostupnost ovog hranjiva biljkama jagode, a posebno na izrazitu vlagu u zemljištu zbog čega se koristi manji sadržaj vode prilikom fertigacije... uobičajeno tokom leta prethodne godine proizvođači navodnjavanjem isperu značajne količine hranjiva, i sada u ovoj fenofazi kada se primenjuje đubrivo sa manjom količinom vode obično ne dolazi do povećanja EC vrednosti... međutim, veoma je važno napraviti procenu u ovom momentu, uzimajući u obzir stanje iz prethodne sezone i aktuelno... ako je proizvođač i prethodne sezone praktikovao PLAN B, sada u fenofazi 2-5 razvijenih listova druge godine rodnosti ne bi trebalo biti većih ograničenja... no, nikada ne zaboraviti da biljke jagode nikako ne mogu izbeći faktore koji uzrokuju abiotski stres, te se uvek mogu javiti neke nepoželjne pojave...

NAJBOLJI MOGUĆI RECEPT ISHRANE U FENOFAZI 2-5 RAZVIJENIH LISTOVA NA BILJAKA JAGODE U DRUGOJ GODINI RASTA I RAZVOJA JESTE KOMBINACIJA INOVATIVNOG GEL ĐUBRIVA SA ODGOVARAJUĆIM BIOSTIMULATOROM ZA RAST I RAZVOJ KORENA, A NAKON ČEGA SLEDI JEDINSTVENI NITROPLUS… kada je koren biljaka jagode aktiviran, onda je to sasvim siguran momenat za primeniti određeni oblik fosfora koji će biti dostupan biljkama jagode za usvajanje... PLAN B je u tome jedinstven, i za ovu namenu preporučuje primenu GEL FIVE TERRA ili GEL PETICA ZEMLJIŠTE, formulacije 12-44-12+6CaO+3Mgo+TE, đubriva nove generacije, koje uz visok sadržaj fosfora ima i značajan sadržaj kalcija, magnezija i mikroelemenata, bez bilo koje mogućnosti blokade hranjiva, koja su od izuzetne važnosti za razvoj mladih listova… ovo nije obično vodotopivo startno đubrivo, i ne treba ga sa takvim porediti, a nekoliko je suštinskih razloga: u njemu su sadržani fosfor i kalcij bez opasnosti po blokadu, kao i magnezij, uz ostala makro i mikro hranjiva, ovo đubrivo snižava pH rastvor što obezbeđuje da većina hranjiva bude dostupna biljkama jagode bez opasnosti od taloženja, pročišćava creva i kapaljke sistema za navodnjavanje... količine đubriva GEL FIVE TERRA u drugoj godini rodnosti koje preporučuje PLAN B su veće od onih koje se primenjuju u prvoj, odnosno uzima se gornja preporučena granica... razlog za to jeste uobičajeno stanje u kojem su prethodne sezone tokom leta zbog intenzivnog navodnjavanja isprane značajne količine hranjiva... u slučaju da se i prve godine koristio PLAN B, onda proizvođač obavezno da napravi procenu da li ima potrebe povećavati količine đubriva u ovoj fenofazi... cilj ishrane sa GEL FIVE TERRA jeste obezbeđenje energetskih struktura za start, odnosno formiranje novog korena, listova i rodnih pupoljaka kod biljaka jagode, uz sitimulisanje ključnih procesa u ovoj fenofazi, te prevazilaženje stanja stresa... PLAN B JE JEDINSTVEN PO TOME ŠTO GEL FIVE TERRA PRIMENJUJE U KOMBINACIJI SA VRHUNSKIM BIOSTIMULATOROM, A ZAŠTO JE TO TO VAŽNO... uobičajeno, veliki broj proizvođača primenjuje starter mnogo pre aktiviranja korena, odnosno fenofaze razvijeno 2-5 listova, i bez biostimulatora, kao i u ovoj fenofazi... kako će koren usvojiti dato đubrivo ako nije aktivan, ili je zbog lošijih uslova zemljišta njegova aktivnost usporena... praktično, važno je naglasiti da je u ovoj fenofazi zemljište izrazito zasićeno vlagom, i primena đubriva se praktikuje sa manjom količinom vode... u tom slučaju kada proizvođači koriste istu ili veću količinu đubriva kao uobičajeno sa punom količinom vode može doći do povećanja EC vrednosti zemljišta, i blokade u ishrani biljaka jagode... zbog toga je od izuzetne važnosti u ovom momentu sa GEL FIVE TERRA koristiti biostimulator za koren QUIK-LINK... biostimulator QUIK-LINK će nastaviti inicirati razvoj novog bočnog korena, što će obezbediti maksimalno usvajanje hranjiva od strane biljke jagode na samom startu njenog rasta i razvoja... takođe, QUIK-LINK sadrži mikroelemente koji su od suštinske važnosti za pravilno odvijanje životnih procesa unutar biljke jagode, a što je neophodno za njen snažan, i na vreme start... DOBAR START JE PRVI PREDUSLOV ZA DOBAR KRAJ SEZONE, TO NIKADA NE TREBA ZABORAVITI... nakon primene GEL FIVE TERRA i QUIK-LINK-a, sledi primena NITROPLUSA...

biljke jagode u početnim fazama rasta i razvoja uobičajeno pokazuju simptome nedostatka kalcija na mladim listovima, obzirom da je on uz azot najvažnije hranjivo za njih... jagodari godinama pokušavaju prevazići ovaj problem primenom različitih đubriva na bazi kalcija, ali zbog ograničene transpiracije i njegovih nedogovarajućih formi, izgube značajnu količinu roda odmah na početku sezone...

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - NUTRIGACIJA:

GEL FIVE TERRA 12-44-
12+6CaO+3MgO+TE 12-15 kg/ha fertigacijom, 0,5-2 g/l vode nutrigacijom

GEL FIVE TERRA PRIPADA GEL FIVE LINIJI VODOTOPIVIH ĐUBRIVA - GEL PETICA ZA REZULTAT 5 U UZGOJU JAGODE
GEL FIVE linija vodotopivih đubriva je prva ovakve vrste, a koja kombinuje visoke nivoe NPK sa kalcijem, magnezijem, i svim potrebnim elementima u tragovima. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što su proizvođači jagode kod uobičajenog načina đubrenja koristili odvojeno primenu NPK đubriva, od onih na bazi Ca i Mg. Sada sa GEL FIVE linijom đubriva nema potrebe za odvojenim aplikacijama, već se u jednoj primeni dodaje NPK zajedno sa Ca i Mg, kao i ostali potrebni mikroelementi za biljke jagode. Može se reći da linija GEL FIVE nisu samo formulacije đubriva, već celokupan program ishrane za biljke jagode, a koji obezbeđuje optimalnu ishranu u svakoj fenofazi.
+
QUIK-LINK
0,5 l/500 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.

biostimulator za korijen namjenjen primjeni putem fertigacije, sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i biološki aktivna organska jedinjenja (peptide koji promovišu rast i razvoj bočnog korijena)

+

NITROPLUS
0,5 l/500-1000 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.

FENOFAZA
VIŠE OD 5 RAZVIJENIH LISTOVA NA BILJKAMA JAGODE

U ovoj fenofazi je više od 5 kompletnih listova razvijeno na biljkama jagode, i ako ste rezidbom ostavili ujedančen broj bokornica po svakom sadnom mestu sada bi biljke jagode trebale imati ujednačen rast i razvoj... ukoliko postoje jasno uočljive razlike u rastu i razvoju određenih biljaka, odnosno neke da zaostaju, iste proveriti na prisustvo bolesti i štetočina, te za rešenje pogledati PLAN D... naravno, ne treba brojati listove na svakoj biljci da bi se utvrdila ova fenofaza, već napraviti procenu nekoliko dana nakon prve primene đubriva... prema rastu i razvoju biljaka jagode u ovoj fenofazi koren ide prema intenzivnoj aktivnosti usvajanja hranjiva... uslovi vremena i zemljišta tokom ove fenofaze su dosta promenljivi, i predstavljaju značajan ograničavajući faktor za kontinuiranu aktivnost korena biljaka jagode, pa tako i ishranu... praktično, koren krene, pa stane, i sve to dovodi do sporijeg rasta i razvoja na nadzemnom sistemu... dakle, prva stvar u ovoj fenofazi kod ishrane biljaka jagode koje su u drugoj godini rodnosti jeste obezbediti kontinuiranu aktivnost korenovog sistema primenom inovativnog đubriva NITROPLUS... veoma je važno da kada započenete intenzivno navodnjavanje svaki put dodate određenu količinu nitroplusa umesto čiste vode... biljke jagode u ovoj fenofazi imaju posebno naglašenu potrebu za hranjivima azot (N), kalcij (C) i fosfor (P), čije je usvajanje pod velikim uticajem uslova okoline... praktično, hladni i vlažni uslovi zemljišta nisu povoljni za usvajanje nitratnog oblika azota, i takve formulacije đubriva izbegavati... takođe, kod usvajanja uobičajenih oblika azota biljke jagode troše veliku količinu energije da bi isti bio usvojen kao gradivna komponenta za nove listove... PLAN B ima jednistveno rešenje kao izvor azota, a to je NITROPLUS... NITROPLUS sadrži specijalnu i jedinstvenu formulaciju azota upakovanu u Stollerovoj patentiranoj tehnologiji nazvanoj N-HIB, koja omogućava dovoljan izvor N za biljke jagode bez obzira na uslove vremena i zemljišta... s druge strane, usvajanje Ca od strane biljaka jagode odvija se procesom transpiracije, a koji se dominantno obavlja putem listova... proces transpiracije podrazumeva da voda isparava preko lista, i istovremeno uzrokuje da koren biljke povlači novu iz zemljišta noseći sa njom hranjiva među kojima je i kalcij... u ovoj fenofazi najčešće preovladavaju uslovi koji smanjuju ili obustavljaju proces transpiracije, što znači da koren biljaka jagode ne može usvajati kalcij iz uobičajenih formulacija đubriva... zbog toga, najveći broj proizvođača prema preporukama struke praktikuje primenu đubriva na bazi kalcija tek kad nastupi toplije vreme, i kad je proces transpiracije neometan... proces transpiracije posebno može biti narušen ili ograničen kod uzgoja jagode u različitim tipovima zatvorenim prostora gde provetravanje nije adekvatno...

PLAN B kao izvor kalcija za biljke jagode preporučuje takvu formu istog gde njegovo usvajanje ne zavisi od procesa transpiracije, i bez obzira bila slaba ili intenzivna on će biti dostupan biljakama, a to je NITROPLUS... dostupnost fosfora za koren biljaka jagode je najkomplikovanija, obzirom da zavisi od pH vrednosti zemljišta... budući da je većina zemljišta na području Regije siromašna u sadržaju fosfora, ili je pak on blokiran zbog niza faktora, uvek se preporučuje planirati još jednu njegovu primenu... fosfor je od suštinskog značaja za energiju potrebnu za normalan rast i razvoj biljaka jagode... energija biljaka jagode posebno se rasipa na početku sezone, prvenstveno iz razloga pojave različitih oblika abiotskog stresa, među kojima je uobičajen i nedostatak P... dodatni fosfor ima za cilj da obezbediti energetske strukture koje su biljkama jagode potrebne za formiranje korena i rodnih pupoljaka, te se ona planira na osnovu prinosa, odnosno kapaciteta rodnosti... prinos, odnosno kapacitet rodnosti ovdje se pre svega procenjuje brojem formiranih bokornica, o čemu mali broj proizvođača vodi računa... ukoliko je formiran optimalan broj bokornica, odnosno rodnih grana kod biljaka jagode (3-4 po sadnom mestu), to znači da postoji prvi preduslov za ostvarenje vrhunskog prinosa, i prema tome planirati ishranu biljaka jagode... PLAN B kao izvor fosfora za biljke jagode u ovoj fenofazi preporučuje GEL FIVE TERRA formulacije 12-44-12+6CaO+3Mgo+TE, posebno GEL đubrivo nove generacije, koje uz visok sadržaj fosfora ima i značajan sadržaj kalcija i magnezija, bez bilo koje mogućnosti njihove međusobne blokade... ovakav recept ishrane u ovoj fenofazi rasta i razvoja biljaka jagode ničemu nije sličan, i svi jagodari koji ga praktikuju ostvaruju vrhunske rezultate... u ovoj fenofazi uobičajeno se dešavaju promenljivi vremenski uslovi, koji mogu dovesti do usporavanja ili prekida u rastu i razvoju biljaka jagode, što je veoma nepoželjno za nastavak sezone, te je potrebno primeniti odgovarajuće biostimulatore... PLAN B za tu namenu preporučuje kombinaciju biostimulatora TRAINER i SCUDO... RECEPT ISHRANE BILJAKA JAGODE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - NUTRIGACIJA:

NITROPLUS
0,7 l/500-1000 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.
+
GEL FIVE TERRA 12-44-12+6CaO+3MgO+TE
12-15 kg/ha fertigacijom, 1-2 g/l vode nutrigacijom

GEL FIVE TERRA PRIPADA GEL FIVE LINIJI VODOTOPIVIH ĐUBRIVA - GEL PETICA ZA REZULTAT 5 U UZGOJU JAGODE
GEL FIVE linija vodotopivih đubriva je prva ovakve vrste, a koja kombinuje visoke nivoe NPK sa kalcijem, magnezijem, i svim potrebnim elementima u tragovima. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što su proizvođači jagode kod uobičajenog načina đubrenja koristili odvojeno primenu NPK đubriva, od onih na bazi Ca i Mg. Sada sa GEL FIVE linijom đubriva nema potrebe za odvojenim aplikacijama, već se u jednoj primeni dodaje NPK zajedno sa Ca i Mg, kao i ostali potrebni mikroelementi za biljke jagode. Može se reći da linija GEL FIVE nisu samo formulacije đubriva, već celokupan program ishrane za biljke jagode, a koji obezbeđuje optimalnu ishranu u svakoj fenofazi.

+

ISHRANA PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO:

SCUDO
PRAVI ČAROBNJAK
SVAŠTA MOŽE
SCUDO - biljni peptidi i dvokomponentni upijajući bakar (Cu 9%)
3,5 l/ha
+
VRHUNSKI BIOSTIMULATOR TRAINER - biljni peptidi i azot (N)
3,5 l/ha

+

FENOFAZA
INTENZIVAN RAST I RAZVOJ BILJAKA JAGODE

U ovoj fenofazi biljke jagode su razvile značajnu biomasu nadzemnog sistema, i transpiracija je moguća u punom kapacitetu, kao i usvajanje hranjiva... uglavnom biljke jagode obavljaju glavne pripreme za početak rasta i razvoja cvetnih grana koje će kasnije nositi plodove... ako ste rezidbom ostavili jednak broj bokornica po svakom sadnom mestu biljke jagode bi trebale biti ujednačene rastom i razvojem, kao i formirati ujednačen broj cvasti i cvetova, što će kasnije dati dosta jednak prinos po biljci, a što je posebno važno kod planiranja ishrane... NIKADA NE TREBA ZABORAVITI DA JE ISHRANA BILJAKA JAGODE U DRUGOJ GODINI RODNOSTI PROCENA I PLANIRANJE NA OSNOVU PRINOSA... BROJ BILJAKA PO JEDINICI POVRŠINE SA JEDNAKIM BROJEM RODNIH GRANA POLAZNA JE OSNOVA ZA TO... svaki oblik abiotskog ili biotskog stresa u ovom momentu može poremetiti normalan rast i razvoj biljaka jagode, što će se kasnije odraziti na prinos... ukoliko primetite da neke biljke, ili dio reda, ili čitav red zaostaju za ostalim, detaljno ih pregledajte da vidite da nisu u stanju stresa zbog abiotskih ili biotskih faktora... za prevazilaženje abiotskog stresa pogledajte PLAN c, a za bitoskog PLAN D... kod planiranja ishrane biljaka jagode u ovoj fenofazi voditi računa o vremenskim prilikama, te rastu i razvoju biljaka jagode... ishrana biljaka jagode je stvar procene, a ne univerzalni recept, tako da svi proizvođači ne mogu raditi sve isto u određeno vreme, već svako se ponaša prema svojoj situaciji... najuobičajenije greške koje čine mnogi proizvođači u ovoj fenofazi jeste da koriste azotna (N) đubriva u prekomernim količinama, ili pak balans formulaciju koja biljkama jagode obezbeđuje N, P i K u podjednakim količinama (čuvena formulacija 20-20-20)... primena vodotopivog đubriva formulacije 20-20-20 u ovoj fenofazi dovodi do ravnomernog rasta i razvoja podzemnog i nadzemnog sistema, obezbeđujući sva potrebna hranjiva u jednakom omeru, ali da li je biljkama jagode to potrebno... biljke jagode u ovoj fenofazi formiraju nove organe u vidu listova i njihovih peteljki, te se pripremaju za formiranje cvasti, a istovremeno raste i razvija se koren, te one najviše trebaju azota... prema tome, PLAN B ne preporučuje primenu 20-20-20 u ovoj fenofazi, već u slučaju potrebe N koristiti GRO GREEN VEGETATIVE 25-10-15... za bolje uslove u zemljištu, za formiranje kompleksa sa hranjivima čineći ih dostupnim biljkama jagode, preporuka je sa VEGETATIVE kombinovati jedinstveni proizvod K-HUMAT, modifi kovani kalijev humat koji sadrži veliku količinu huminskih i fulvo kiselina, a koji će poboljšati fi zičke, hemijske i biološke osobine zemljišta obezbeđujući organski karbon, kalij, i izvor metaboličke energije za mikroorganizme zemljišta, što će povećati prozračnost zemljišta i kapacitet zadržavanja vode i hranjiva...

ukoliko bude potreban dodatni N, njega u ovoj fenofazi treba primeniti sa inovativnim đubrivima i biostimulatorima, koji će istovremeno pomoći biljkama jagode da prebrode uslove koji dovode do stanja stresa usled abiotskih faktora...

RECEPT ISHRANE BILJAKA JAGODE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - NUTRIGACIJA:

GRO GREEN VEGETATIVE - 25-10-15
1,5-2 g/biljka, FERTIGACIJOM - PUTEM SISTEM ZA NAVODNJAVANJE
+
K-HUMUS
2-3 kg/ha
GROGREEN K-Humus 85
je modifi kovani kalijum humat koji je dizajniran da obezbedi superiornu rastvorljivost u celom korisnom pH opsegu, i može se primeniti sa osnovnim ili đubrivima kisele reakcije

+

FENOFAZA
POČETAK RASTA CVETNIH GRANA I POJAVA ZELENIH GLAVICA

Nakon razvoja biomase na nadzemnom sistemu, te kako temperature postaju toplije, biljke jagode počinju formiranje cvetnih grana, i ova fenofaza to podrazumeva... pravilan raspored bokornica ostavljen rezidbom po svakom sadnom mestu sada dolazi do izražaja, odnosno vidi se njegova važnost... početak razvoja reproduktivnih organa podudara se sa intenzivnim vegetativnim rastom biljaka jagode… faza tokom formiranja i razvoja cvasti kod biljaka jagode je osnova za kasniju proizvodnju, što mnogi proizvođači neopravdano zanemare… tu je od izuzetne važnosti imati jednak broj bokornica iz koje će se razviti cvasti... budući da u ovom momentu preovladavaju promenljivi vremenski uslovi potrebno je obezbediti maksimalnu aktivnost korena, kao i neophodna hranjiva za rast i razvoj biljaka jagode... u ovoj fenofazi za biljke jagode posebno je važno da budu dostupna sledeća hranjiva N, Ca, P, bor (B) i cink (Zn), kao i K… ova hranjiva doprinose maksimiziranju snažnog razvoja korena i podršku novom rastu kod biljaka jagode, a koji je sada prioritetan... azot (N) kao hranjivo je gradivni element biljaka jagode, i njega one trebaju u najvećim količinama do perioda cvetanja, s tim da se sa istim ne sme preterati... azot kod ishrane biljaka jagode doziramo sa svakim vodotopivim đubrivom koje je preporuka u PLANU B, obzirom da ga sadrži, u većim ili manjim količinama... proizvođači jagode najčešće pogreše tako što primenjuju prekomerne količine azotnih đubriva u ovoj fenofazi, i onda kasnije dobiju izrazito bujne biljke i rod slabijeg kvaliteta, jer se naruši ravnoteža između rasta i rodnosti... višak N uzrokuje prekomernu bujnost biljaka jagode, a suština je tome da biljka ispada iz ravnoteže između rasta i rodnosti u korist rasta... da bi biljke jagode ostale u ravnoteži PLAN B ima jedinstven recep za izvor azota i kalcija u ovoj fenofazi, a on je NITROPLUS... primenom NITROPLUSA pored hranjiva N i Ca, reguliše se rast i razvoj biljaka jagode na podzemnom i nadzemnom sistemu, jer se obezbeđuje kontinuirana aktivnost korena, obzirom da sadrži fi ziološke komponente koje služe kao promotori citokinina, hormona rasta...

PLAN B ishrane biljaka jagode je jedinstven po tome što koren biljaka jagode posmatra kao mozak biljke, što on i jeste, jer ako on funkcioniše kako treba, i sve ostalo na nadzemnom sistemu će biti tako... važno je naglasiti da jedan list biljke jagode ima ograničen vek trajanja, i da se novi listovi stalno pojavljuju, zbog čega je važno obezbediti kontinuiranu ishranu biljaka jagode azotom (N)... hranjiva fosfor (P) i kalij (K) ostaju na raspolaganju biljkama jagode zahvaljujući prethodnoj primeni vodotopivih đubriva... no, sada je potrebno biljkama jagode obezbediti dovoljne količine hranjiva bor (B) i cink (Zn) u ovoj fenofazi, a to se postiže odgovarajućom ishranom... aplikacija cinka u pravo vreme može povećati broj plodova po biljci jagode, što će dovesti do većih prinosa, ali to većina proizvođača jagode zanemari... cink se nalazi u relativno velikim količinama u cvetovima i plodovima, u poređenju sa drugim mikroelementima, i on je od izuzetne važnosti kao promotor AUXINA, hormona rasta... problemi sa nedostatkom cinka kod biljaka jagode više su uobičajeni na zemljištima sa visokom pH vrednošću (pH>7), a pogoršavaju se sa redovnom i nekontrolisanom primenom kreča, praksa koju mnogi jagodari primenjuju kod pripreme zemljišta... PLAN B u ovoj fenofazi za ishranu biljaka jagode cinkom i borom preporučuje jednistveno GEL BLUE-S đubrivo, koje uz ova dva elementa sadrži i sumpor (S), te mikroelemente bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn) i molibden (Mo)... uloga sumpora (S) kao hranjiva za biljke jagode je od izuzetnog značaja za formiranje aminokiselina, a onda i proteina, te vitamina i enzima... vrlo često na početku intenzivnog rasta i razvoja biljaka jagode moguće je uočiti simptome nedostatka sumpora što dovodi do prestanka sinteze proteina... nedostatk sumpora manifestuje se prestankom rasta i razvoja biljaka, te svetlom bojom listova... mnogi proizvođači defi cit sumpora pogrešno procene da je primarno nedostatak azota koji se manifestuje na listovima biljaka jagode, te ga dodaju, ali ne popravljaju stanje... dakle, potreban je sumpor, i PLAN B je jedinstven po tome... nije neuobičajeno da na području regije postoje neki od ograničavajućih faktora za proizvodnju visokih prinosa jagode, kao što su: loš kvalitet vode, kisela, te slana ili alkalna zemljišta, što za posledicu može imati uzrok stanja stresa za biljke jagode, te će mikroelementi iz GEL BLUE-S poboljšati ukupno stanje biljaka da se odupru, i normalno funkcionišu u ovim uslovima… budući da biljke jagode u ovoj fenofazi mogu biti izložene izrazitom uticaju abiotskog stresa, PLAN B preporučuje kombinovanje GEL BLUE-s sa vrhunskim bisotimulatorom TRAINER... ukoliko pak u ovoj fenofazi dođe do pojave ekstremnog stanja stresa poput izrazito niskih temperatura, mraza, snežnih padavina, obavezno primeniti recepte iz PLANA C specijalne ishrane biljaka jagode...

ISHRANA PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO:

GEL BLUE-S
FOLIJARNI BOR KOREKTOR SA SUMPOROM
GROGREEN Blue-S
je jedinstven folijarni gel proizvod sa veoma niskom pH vrednošću, koji kombinuje visoke koncentracije bora i sumpora sa drugim mikronutrientima kao što su cink i molibden. GEL Bue-S ima očigledne i jasne prednosti u poređenju s najčešće korištenim izvorima bora, a gde se posebno izdvaja veoma topivi oblik bora vrhunskog kvaliteta u gelu s vrlo niskom pH vrednošću. Druge izvore bora karakteriše niska topivost, dok drugi uzrokuju nepovoljno visok pH rastvora što rezultira niskom folijarnom učinkovitošću, kao i smanjenjem učinkovitosti.
+
VRHUNSKI BIOSTIMULATOR TRAINER - biljni peptidi i azot (N)
3 l/ha

 

+

NITROPLUS
0,7 l/500-1000 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.

 

FENOFAZA
INTENZIVAN RAST I RAZVOJ CVETNIH DRŠKI I CVASTI NA BILJKAMA JAGODE, SVE DOK SE CVETOVI NE OTVORE

biljke jagode u ovoj fenofazi intenzivno formiraju cvetne grane i cvasti, i ona traje sve dok se prvi cvetovi ne otvore… ovo je veoma kriticna fenofaza u rastu i razvoju biljaka jagode, kako odreuje kolicinu cvetova koji ce kasnije biti plodovi... najvažnija stvar kod ishrane biljaka u ovoj fenofazi jeste održavati aktivnost korena, kako bi on mogao usvajati sva potrebna hranjiva za biljke… druga važna stvar jeste održavati biljke jagode u ravnoteži izmeu rasta i rodnosti... biljka jagode u ovom momentu treba imati razvijenu dovoljnu lisnu masu, koja je preduslov za proces transpiracije, što pokrece usvajanje hranjiva iz zemljišta... ako biljke jagode u ovoj fenofazi nemaju dovoljno razvijenu lisnu masu nadzemnog sistema, može se dodati azot (N) folijarno primenom kombinacije jedinstvenih biostimulatora SCUDO i TRAINER... voditi racuna da biljke jagode u ovoj fenofazi ne budu prebujne, i zato je od izuzetne važnosti kontrolisana primena azota... za tu namenu obavezna je kontinuirana primena navodnjavanjem inovativnog ubriva NITROPLUS, koje ce pored azota, obezbediti i pristupacni kalcij, koji ima neprikosnovenu ulogu u ovom momentu... KOD PLANIRANJA ISHRANE BILJAKA JAGODE UVEK TREBA IMATI NA UMU DA JE KOREN MOZAK BILJKE, DA ON SA NADZEMNOG DELA PRIMA SIGNALE I ONDA ŠALJE PREMA NJEMU ŠTO JE POTREBNO... AKO JE KORENU DOBRO, AKO ON FUNKCIONIŠE KAKO JE POTREBNO, ONDA I SVE OSTALO NA NADZEMNOM SISTEMU TREBA DA BUDE TAKO... zbog toga, NITROPLUS primenjujemo kontinuirano... NITROPLUS primenjen u ovoj fenofazi dovodi do organizovanog rasta i razvoje biljaka jagode na nadzemnom sistemu, što znaci da održava ravnotežu izmeu rasta i rodnosti, što je kljucno za ostvarenje visokog prinosa i optimalno funkcionisanje biljke...

PLAN B je jedinstven i vrhunski po tome što uvek primenu azota kombinuje sa kalcijem, kako su to dva kljucna hranjiva za izgradnju novih organa, kao i njihovo funkcionisanje... kljucna greška kod uobicajene ishrane biljaka jagode u ovoj fenofazi jeste što proizvoaci neracionalno koriste azotna ubriva, posebno kalcij nitrat koji je uobicajen za primenu kada nastupi toplo vreme... višak azota u ovoj fenofazi dovodi do narušavanja ravnoteže izmeu rasta i rodnosti, što se ispoljava kao prekomerno bujan rast biljke jagode, a posledice ce se manifestovati i kasnije kao mekan plod, i uobicajeno pojavu bolesti koja uzrokuje njegovu trulež… višak azota, pored toga što narušava ravnotežu rasta i rodnosti kod biljaka jagode, štetan je i po okolinu, posebno zemljište i podzemne vode, kako dovodi do njihovog zagaenja...

kod uobicajene ishrane biljaka jagode, vecina jagodara u ovom periodu praktikuje primenu tri dvadesetice, odnosno vodotopivo ubrivo formulacije 20-20-20, a koje PLAN B potpuno iskljucuje iz primene, kako se u praksi pokazalo da narušava ravnotežu izmeu rasta i rodnosti... prakticno, dolazi do nepoželjne bujnosti biljaka, kasnijeg cvetanja, i manjeg broja cvetnih grana, kod kojih dužina cvetnih drški bude izvan kontrole... nekada se ishrana biljaka jagode bazirala samo na odreenim formulacijama ubriva, i nisu bila dostupna inovativna rešenja koja postoje danas, gde se posebno izdvajaju biostimulansi, koji znacajno povecavaju efekat uobicajenih formulacija vodotopivih ubriva, dok istovremeno imaju veliki uticaj na rast i razvoj biljaka... nikada ne treba zaboraviti da Vama više istog ubriva ne može dati bolji rezultat u uzgoju jagode, obzirom na promenjene uslove uzgoja... naravno, kod planiranja ishrane biljaka jagode u drugoj godini rodnosti, ne treba zaboraviti ishranu iz prethodne sezone, kao i odnos izmeu hrane uzete prinosom, i one koja je vracena u zemljište... sledeca važna stvar kod ishrane biljaka jagode u ovoj fenofazi jeste eliminacija stresa, odnosno jacanje biljaka da se odupru abiostkim faktorima koji su sve više uobicajeni... konkretno u ovoj fenofazi mogu preovladavati vrlo nepovoljni uslovi vremena koji dovode do stresa za biljke jagode, zbog cega one ne mogu normalno funkcionisati... u slucaju izraženijeg stanja stresa, poput ekstremno niskih temperatura, potrebno je u ishranu ukljuciti PLAN c specijaline ishrane biljaka jagode... u slucaju da se radi o blažim oblicima stanja stresa, preporuka je kombinacija SCUDO i TRAINER, dva jedinstvena biostimulatora koja ce znacajno doprineti prevazilaženju stanja stresa... pored toga, ova dva biostimulatora deluju i kao antioksidanti, osmoprotektanti, i helati, što je od izuzetnog znacaja za ishranu biljaka jagode u ovoj fenofazi... ovo su jedinstveni biostimulatori koji na prvom mestu sadrže slobodne aminokiseline i peptide koji imaju izraženu biološku aktivnost, oboje biljnog porekla, te odreena hranjiva... slobodne aminokiseline i peptidi kada uu u biljke jagode mogu se koristiti kao gradivne komponente, odnosno cigle ili elementi za pravljenje proteina biljke, ili mogu biti izvor kostura, konstrukcije za sintezu ugljikohidrata i organskih kiselina, te pokrenuti specifi cne fi ziološke funkcije... pored navedenog, kombinacija SCUDO i TRAINER ce biljkama jagode obezbediti i hranjiva azot i bakar...

pored stanja stresa na nadzemnom sistemu, on se može javiti i kod biljaka jagode na podzemnom delu, a onaj sa kojim se vecina jagodara uobicajeno susrece jeste slanost zemljišta, kako zbog postojecih uslova u njemu, tako i zbog kvaliteta vode koju koriste za navodnjavanje... biljke jagode su izrazito osetljive na slanost, te ulaze u stanje stresa zbog cega nisu u mogucnosti funkcionisati onako kako je potrebno, te je i njihova ishrana ogranicena... primenom NITROPLUSA prevazilazi se slanost zemljišta u ishrani biljaka jagode, što znaci da ovo inovativno ubrivo uz sve prethodno navedeno ima i antistres efekat, zbog cega se tokom ove fenofaze preporucuje koristiti kontinuirano...

RECEPT ISHRANE BILJAKA JAGODE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO:

ISHRANA FOLIJARNO – PREKO LISTA SCUDO - biljni peptidi i dvokomponentni upijajući bakar (Cu 9%)
3-3,5 l/ha
+
TRAINER VRHUNSKI BIOSTIMULATOR, biljni peptidi i azot (N)
3-4 l/ha

 

+

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - NUTRIGACIJA:

NITROPLUS
0,7 l/500-1000 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.

 

FENOFAZA
POČETAK CVETANJA

biljke jagode približavaju se momentu kada maksimalno usvajaju hranjiva… period cvetanja kod biljaka jagode odvija se u serijama za produženi period, te se tako razlikuje pocetak, puno i kraj cvetanja... uobicajeno cvetovi koji se prvi razvijaju, daju najkrupnije plodove… da bi se održala krupnoca ploda po svim serijama potrebno je obezbediti odgovarajucu ishranu sa K, Ca, B, sumporom (S) i cinkom (Zn), bez suvišnih kolicina N... kljuc uspeha u uzgoju jagode jeste sadašnji pristup u ishrani azotom odmah i sad promeniti, i tu je PLAN B neprikosnoven... u ovoj fenofazi biljkama jagode potrebna je podrška u pogledu snage i energije, i zato treba primeniti odgovarajuci biostimulator, kako folijarno, tako i preko korena… kod ishrane biljaka jagode kalij ima direktan uticaj na broj cvetova, a posledicno i na zametanje plodova... za snažan rast biljaka jagode potrebne su znacajne kolicine kalija, a one se po hektaru razlikuju u zavisnosti od broja biljaka i planiranog prinosa… konkretno, kada su u pitanju potrebe biljaka jagode za hranjivima situacija je sledeca: biljke jagode zahtevaju najviše kalija (K), zatim azota (N), kalcija (Ca), pa fosfora (P)... kalij je važan za proces transpiracije i zatvaranje stoma, pomažuci u poboljšanju ucinkovitosti korištenja vode, posebno u periodima stresa od vlage... kalij je ukljucen u niz transportnih i procesa akumulacije unutar biljke, ukljucujuci translokaciju nitrata i aktivaciju nekih enzima... takoe, kalij kao hranjivo može pomoci smanjenju ucinaka stresa kao što je mraz, povecanjem osmotskog potencijala, i stoga snižavanjem tacke smrzavanja rastvora celije... kolicinu upotrebe kalija treba uravnotežiti sa onom od azota, i prilagoditi prema fenofazi rasta biljaka jagode... tokom vegetativnog rasta biljaka jagode potrebno je oko 2,5 puta više N nego K, ali tokom plodonošenja omjer od 2:1 ili 1:1 je prikladniji, te ce pomoci u poboljšanju kvaliteta ploda... biljke jagode su osetljive na zaslanjenost, i zbog toga kalijev hlorid, s visokim indexom soli, ne treba koristiti prilikom ishrane...

kalcij je gradivni element u celijskom zidu biljaka, i važan je za razvoj mladih listova, korena, pupoljaka, cvetova, a posebno za cvrstocu ploda jagode... uobicajeno, primena kalcija u uzgoju jagode podrazumevala je ubrivo kalcij nitrat koje proizvoaci najcešce praktikuju kada nastupi toplo vreme, odnosno budu više vrednosti temperature, i veca potreba biljaka za vodom, jer njegovo usvajanje zavisi od procesa transpiracije... meutim, ukoliko postoje ogranicavajuci faktori za transpiraciju biljka jagode ce ostati uskracena za kalcij, ali ce zato manifestovati izrazitu bujnost zbog nitratnog azota... PLAN B ima jedinstvenu preporuku za ishranu kalicijem u ovoj fenofazi, a to je primena kalcija folijarno sa vrhunskim, jedinstvenim formulacijama GEL UBRIVA... u ovoj fenofazi odvija se intenzivan rast i razvoj kako listova tako i cvetova, odnosno buducih plodova... u periodu cvetanja biljka jagode ima najvece potrebe za hranjivima, a s pocetka istog potrebno je obezbediti zadovoljavajuci kalcij, kao i bor (B), koji su kljucni za pravilan razvoj cvetova, njihovu oplodnju i zametanje plodova... u ovoj fenofazi PLAN B posebno vodi racuna o kolicini N, koji treba biti minimalan, kao i sumporu (S), i zato je preporuka jedna od najboljih formulacija pod imenom GEL CaBSul, koju treba primeniti u kombinaciji sa biostimulatorom TRAINER... mnogi jagodari u ovom periodu primenjuju 20-20-20, što je velika greška, buduci da dolazi do narušavanja ravnoteže kod biljaka jagode koja je od krucijalne važnosti za uspešnu proizvodnju... buduci da biljke jagode najviše trebaju K, PLAN B za ovu fenofazu preporucuje jedinstveno rešenje, a to je GEL FIVE FRUCTUS 18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO + TE ubrivo, koje se primenjuje putem sistema za navodnjavanje tipa kap po kap... FIVE FRUCTUS uz naglašen kalij, te sadržaj azota i fosfora, jedinstven je po tome što njih kombinuje sa kalcijem i magnezijem, te je tako izvor i ovih hranjiva... buduci da koren ide prema maksimumu svoje aktivnosti, odnosno usvajanja hranjiva, ovdje je preporuka još jednom ponoviti biostimulans za razvoj korena QUIK-LINK, koji ujedno dopunjuje potrebne mikroelemente... ako se u ovom periodu manifestuju niske temperature ili nepovoljne vremenske prilike koje dovode do stresa za biljke jagode, može se opet primeniti kombinacija SCUDO i TRAINER... ukoliko pak doe do ozbiljnijih stanja stresa usled niskih temperatura i zaustavljanja u rastu i razvoju biljaka jagode rešenje potražiti u PLANU c specijalne ishrane biljaka jagode...

hranjiva bor i cink, takoe imaju znacajan uticaj na broj plodova jagode… dobra opskrba biljaka jagode sa borom važna je za rast korena, klijanje polena, formiranje semena i zametanje plodova… bor, takoe, ima direktan efekat na celovitost membrane, održavajuci strukturu celijskog zida, a tipicni zahtevi su oko 5 g/t ploda jagode… usvajanje bora se povecava tokom perioda cvetanja, i dovodi do dobre akumulacije u plodu… zahtjevi za borom razlikuju se kod svake sorte, i to treba uzeti u obzir prilikom planiranja ishrane… korist od ishrane biljaka jagode borom vidljiva je u smislu zametanja ploda, broja i težine, što dovodi do poboljšanog prinosa… ovo je posledica uticaja bora na stvaranje polena i oprašivanje… primena cinka može povecati broj plodova po biljci jagode što dovodi do veceg prinosa… no, previše cinka dovodi do deformacije ploda… cink se nalazi u relativno velikim kolicinama u cvetovima i plodovima, u poreenju sa drugim mikroelementima… problemi s nedostatkom cinka veci su na zemljištima s visokom pH vrednošcu (pH >7,0), ili pak tamo gde je visok sadržaj ili nedavno primenjen krec…

RECEPT ISHRANE BILJAKA JAGODE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA PRSKANJEM PREKO LISTA - FOLIJARNO:

GEL CaBSul - inovativni korektor ishrane biljaka
3-3,5 kg/ha,
+
VRHUNSKI BIOSTIMULATOR TRAINER - biljni peptidi i azot (N)
3 l/ha, FOLIJARNO - PREKO LISTA

+

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE:

GEL FIVE FRUCTUS 18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO + TE
12-15 kg/ha fertigacijom, 0,5-2 g/l vode nutrigacijom
GEL FIVE FRUCTUS PRIPADA GEL FIVE LINIJI VODOTOPIVIH ĐUBRIVA - GEL PETICA ZA REZULTAT 5 U UZGOJU JAGODE

GEL FIVE linija vodotopivih ubriva je prva ovakve vrste, a koja kombinuje visoke nivoe NPK sa kalcijem, magnezijem, i svim potrebnim elementima u tragovima. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što su proizvoaci jagode kod uobicajenog nacina ubrenja koristili odvojeno primenu NPK ubriva, od onih na bazi Ca i Mg. Sada sa GEL FIVE linijom ubriva nema potrebe za odvojenim aplikacijama, vec se u jednoj primeni dodaje NPK zajedno sa Ca i Mg, kao i ostali potrebni mikroelementi za biljke jagode. Može se reci da linija GEL FIVE nisu samo formulacije ubriva, vec celokupan program ishrane za biljke jagode, a koji obezbeuje optimalnu ishranu u svakoj fenofazi.
+
QUIK-LINK
0,5 l/500 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.

biostimulator za koren namjenjen primjeni putem fertigacije, sadrži mikroelemente (Cu, Fe, Mo, Mn, Zn) i biološki aktivna organska jedinjenja (peptide koji promovišu rast i razvoj bocnog korena)

+

FENOFAZA
PUNO CVETANJE DO PRECVETAVANJE

sada biljke jagode imaju maksimalne potrebe za hranjivima... tokom citavog perioda cvetanja biljkama jagode uz preko potrebne elemente N, Ca, B, S i K, potrebno je obezbediti i stimulaciju za zametanje ploda i njegovo formiranje, kao i izdržljivost na uslove stresa, od kojih su uobicajeni visoka temperatura i suša, ili pak hladno i vlažno vreme, za šta se u PLANU B preporucuju biostimulatori, a u PLAN c specijalna ubriva posebne namene… ukoliko proizvoac nije zadovoljan sa cvetanjem postoje i odreena ubriva koja u ovom momentu može primeniti za njegovu stimulaciju, ali su to recepti PLANA c… oprašivanje cvetova jagode obavljaju insekti kao što su pcele i bumbari, te je sve više proizvoaca koji nabavljaju iste kada uzgajaju jagodu u razlicitim tipovima zašticenih prostora… meutim, treba naglasiti da danas postoje inovativna đubriva koja dorinose oprašivanju cvjetova jagode, što je i potvrđeno u praksi, i ona su obuhvaćena PLANOM c… loše oprašivanje cvetova jagode, narocito u hladnim uslovima, ili zbog nedostatka bora (B), ili zbog oštecenja usled visokih i niskih temperatura, insekata ili bolesti, može rezultirati u deformisanim plodovima… deformisani plodovi su uglavnom posledica ogranicenog stvaranja auxina – hormona rasta u periodu cvetanja… auxini se mogu primeniti kako bi se suprostavilo pojavi deformisanih plodova kod biljaka jagode, ali treba voditi racuna da takav pristup može imati negativan efekat na sazrevanje plodova… PLAN B ishrane biljaka jagode jedinstven je po tome što u ovoj fenofazi preporucuje primenu biostimulatora za najosetljivije faze u rastu i razvoju biljaka, a to je AUXIM… biostimulant AUXYM aktivno radi na jacanju biljke jagode tokom najosetljivijih faza, tako da ce njegova primena tokom celog ciklusa cvetanja rezultirati vecom kolicinom cvetova, kasnije kvalitetnijim plodovima, i sveukupno boljim zdravstvenim stanjem...

tokom perioda cvetanja za visok prinos i kvalitet ploda važno je da su biljke jagode obezbeene sa dovoljnim kolicinama hranjiva kalcij (Ca) i bor (B), naravno uz sve ostale... prethodni tretman sa GEL CaBSul odnosi se na ishranu prvih otvorenih cvetova, a sada je vreme to obezbediti i drugim otvorenim cvetovima, koje uobicajeno proizvoaci nazivaju drugo kolo... kasnije tokom perioda berbe plodovi od ovih cvetova ce takoe biti drugo kolo, odnosno oni koji sazrevaju nakon prve serije berbe... prakticno, kako se cvetanje odvija po kolima ili serijama, tako ce kasnije i plodovi sazrevati... kod planiranja ishrane biljaka jagode obavezno je za svaku seriju cvetova i plodova obezbediti potrebna hranjiva kalcij i bor, i to je PLAN B... dakle, prva preporuka ishrane u ovoj fenofazi jeste folijarno primeniti GEL CaBSul u kombinaciji sa vrhunskim biostimulatorom TRAINER za ishranu otvorene druge serije cvetova... biostimulator TRAINER je jedinstven po tome što sadrži biološki aktivne peptide koji biljkama jagode omogucavaju da dobiju ono što im je potrebno bez da za to troše energiju koja im je od izuzetne važnosti u periodu cvetanja... period cvetanja, za vecinu podrucja regije obiluje promenljivim vremenskim prilikama, kao i uslovima uzgoja, što može jako uticati na intenzitet cvetanja, oplodnje i zametanja ploda... u takvim uslovima biljka troši ogromne kolicine energije za sintezu proteina koji su gradivne komponente svih organa... proteini su izgraeni od aminokiselina, i svaki ima jedinstvenu strukturu i njihov redosled... ako dodamo TRAINER biljka ce dobiti peptide koji su kraci lanci aminokiselina koji ucestvuju u izgradnji proteina, i to ne bilo koje peptide, vec one koji su biološki aktivni, i koji odmah stupaju u akciju tamo gde je potrebno... suprotno, ako dodajete neki proizvod na bazi aminokiselina on ce biljkama jagode dati energiju, jer su aminokiseline energija, ali on nece konkretno i brzo delovati na odreeni proces koji je zbog neuobicajenih uslova u uzgoju usporen, zaustavljen, ili odvija se sa odreenim ogranicenjima... biljka jagode kada dobije aminokiseline prvo treba odabrati one koje nedostaju, napraviti transformacije korištenja, a one koje su nepotrebne odložiti na odreeno mesto... buduci da biljkama jagode treba najviše kalija, ishranu biljaka jagode u ovoj fenofazi nastavljamo sa vodotopivim ubrivom GRINTA BERRY 14-7-26 (+MgO+ME)... na prvu, ovo ubrivo ima naglašen sadržaj kalija, ali je ono mnogo više od toga, jer predstavlja ne samo jednu formulaciju u kojoj je on naglašen vec program ubrenja... cvetanje je period kada biljke jagode imaju najvecu potrebu za hranom, te da bi se to obezbedilo uz dostupnost odgovarajucih hranjiva potrebno je obezbediti uslove za njihovo usvajanje, bilo da se radi o formiranju pristupacnih oblika, ili oslobaanju zaliha, uz istovremeno podržavanje rasta i razvoja korena sa povecanim kapacitetom usvajanja potrebne hrane i vode... za tu namenu preporuka PLANA B jeste biostimulator GLYSS, koji u sebi sadrži tehnologiju preparata TRAINER, aktivne sastojke bazirane na peptidima nastalih hidrolizom proteina biljnog porekla, obogacenih odabranim rizobakterijama soja Bacillus: licheniformis, methylotrophicus i megaterium... biostimulator GLYSS je vrhunsko rešenje kod ishrane biljaka jagode, obzirom da mikroorganizmi imaju kljucnu ulogu kod oslobaanja odreenih hranjiva koja su u zemljištu nedostupna za biljke jagode... takoe, mikroorganizmi koje GLYSS sadrži imaju znacajnu ulogu u jacanju biljaka jagode na izdržljivost abiotskog i biotskog stresa...

RECEPT ISHRANE BILJAKA JAGODE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE:

GLYSS
3-5 kg/ha

GLYSS je rezultat novog koncepta razvoja i proizvodnje biostimulatora. Biljni peptidi koje sadrži u sebi imaju nezamenljivu ulogu u fi ziologiji biljaka jagode omogucavajuci razmenu informacija izmeu celija u cilju regulacije rasta, razvoja i odbrane od stresa. GLYSS stimuliše razvoj korena kod biljaka jagode, što ce doprineti vecem usvajanju hranjiva. Rizosferne bakterije potpomažu mineralizaciju azota i rastvaranju fosfora u zemljištu, kao i unapreenju razmene materija na nivou rizosfere. GLYSS pomaže biljkama jagode da se izbore sa razlicitim vrstama stresa koji se mogu desiti za vreme faze klijanja i porasta, ili nakon rasaivanja. Idealan je dodatak tradicionalnim nacinima ubrenja u cilju postizanja visokih prinosa i nadprosecnih rezultata.
+
GRINTA BERRY 14-7-26 (+MgO+ME)
1,5-2 g/biljka

 

+

ISHRANA FOLIJARNO – PREKO LISTA:

GEL CaBSul - inovativni korektor ishrane biljaka
3-3,5 kg/ha,
+
AUXIM
1,0 l/ha
AUXYM
je prirodni biljni biostimulator u tecnom stanju, proizveden korišcenjem ekstrakata tropskih biljaka, vitamina i mikronutrienata. Biostimulator AUXYM namenjen je za primenu u najosetljivijim fazama ciklusa proizvodnje jagode, da podstakne rast i razvoj njenih biljaka, ali i plodova, te da obezbedi povecanje kvaliteta prinosa.

+

FENOFAZA
KRAJ CVETANJA I PRVI PLODOVI FORMIRANI

ova fenofaza je nastupila kada je zadnja serija cvetova otvorena, dok se od prve vec uocavaju formirani plodovi, a od druge oni koji su u intenzivnoj fazi rasta i razvoja... pravilna procena i planiranje ishrane biljaka jagode u ovoj fenofazi je od izuzetne važnosti za dobar rast i razvoj ploda, odnosno njegovu krupnocu i kvalitet...

pojava zelenih plodova na biljkama jagode ukazuje da njihova potreba za hranjivima ide prema vrhuncu... pored prisustva hranjiva dostupnih za koren, ovdje je važno i njegovo besprekorno funkcionisanje... kalij ovdje preuzima primat nad azotom… pravilna ishrana biljaka jagode kalijem je od izuzetnog znacaja za bolji kvalitet ploda, kako on osigurava visok sadržaj šecera i kiseline, te dobar okus plodova… kalij je važan za transpiraciju i zatvaranje stoma, pomažuci u poboljšanju ucinkovitosti korištenja vode, posebno u periodima stresa od vlage… kalij je ukljucen u niz transportnih i akumulacijskih procesa unutar biljke jagode, ukljucujuci translokaciju nitrata i aktivaciju nekih enzima… takoe, može pomoci smanjenju ucinaka stresa kao što je mraz, povecanjem osmotskog potencijala, i stoga snižavanjem tacke smrzavanja rastvora celije… kljucne karakteristike kvaliteta ploda, kao što je kiselost zavisi od kalija… kalij takoe utice na razinu vitamina C unutar ploda, i ima direktan ucinak na sadržaj antocijana, poboljšavajuci boju ploda… kod planiranja ishrane, kolicine primene kalija treba uravnotežiti sa onim od azota, i prilagoditi prema fazi rasta biljaka jagode… tokom vegetativnog rasta potrebno je oko 2,5 puta više azota nego kalija, ali tokom proizvodnje plodova molarni omjer je od 2:1 do 1:1 više odgovarajuci, i pomoci ce u poboljšanju kvaliteta ploda… slicno tome, omjer izmeu kalija i kalcija takoe treba biti u ravnoteži kako bi se osigurala kombinacija dobrog okusa ploda, njegove cvrstoce za bolji rok trajanja i optimalan prinos… treba napomenuti da visoke razine kalija nece nužno povecati cvrstocu ploda, ako ogranicavaju unos kalcija… biljke jagode su osetljive na zaslanjenost, te voditi racuna da se ne koristi kalijev hlorid koji ima visok indeks soli…

tokom citavog perioda cvetanja za visok prinos i kvalitet ploda važno je da su biljke jagode obezbeene sa dovoljnim kolicinama kalcija (Ca) i bora (B)... zbog toga, u ovoj fenofazi fokus je dat na primenu ubriva sa naglašenim sadržaj kalcija i bora... meutim, kod korištenja ubriva sa naglašenim sadržajem ova dva hranjiva, treba znati da za njihovo maksimalno iskorištavanje od strane biljke potrebna je niska pH vrednost, kao i njihov dobar meusobni odnos... uzimajuci u obzir navedeno PLAN B u prvoj godini rodnosti biljaka jagode tokom citavog perioda cvetanja preporucuje jedinstvenu formulaciju GEL UBRIVA sa naglašenim sadržaj kalcija i bora, uz sumpor koji je od izuzetne važnosti kao hranjivo za sintezu biljci preko potrebnih proteina... ranija formulacija podrazumevala je GEL Ca/B, bez sumpora, koji je bio zelene boje, a ovaj nove generacije je žute... tretman u prethodnoj fenofazi sa GEL CaBSul odnosi se na ishranu druge serije otvorenih cvetova, a sada je vreme to obezbediti i poslednjim otvorenim cvetovima, koje uobicajeno proizvoaci nazivaju zadnje kolo... dakle, prva preporuka ishrane u ovoj fenofazi jeste folijarno primeniti GEL CaBSul u kombinaciji sa vrhunskim biostimulatorom TRAINER za ishranu poslednje serije cvetova, ali i plodova koji se intenzivno formiraju... uloga vrhunskog biostimulatora TRAINER je kao i u prethodnoj fenofazi... peptidi iz TRAINERA su nosioci hranjiva zbog cega ih biljka lakše uvaja, i oni unutar biljek isporucuju hranjiva gde je potrebno... takoe, peeptidi iz TRAINERA stimulišu odreene metabolicke procese, što dovodi do neometanog funkcionisanja biljke, cime je ona izdržljivija na uslove stresa... buduci da biljka jagode treba najviše kalija, PLAN B za ovu fenofazu ima jedinstven recept, a on je GEL FIVE FRUCTUS 18-9-36+6CaO+3MgO+TE... ovo je proizvod posebne linije gel ubriva nazvana FIVE, u prevodu petica, simbolicno zbog toga što sadrži pet kljucnih makroelemenata... prakticno, GEL FIVE FRUCTUS uz naglašen kalij, te pažljivo izabalanisran odnos azota i fosfora, sadrži znacajne kolicine kalcija i magnezija, bez bilo koje opasnosti od njihovog taloženja prilikom primene, te mikroelemente bor, mangan, cink, molibden i željezo... jedinstvenost ovog ubriva je njegova visoka topivost i niska pH vrednost, što održava opremu za navodnjavanje cistom, i smanjuje rizik od zacepljenja... GEL FIVE FRUCTUS je mješavina GEL-a u jednom spremniku koja biljkama jagode daje sve potrebne hranjive materije... GEL FIVE FRUCTUS se primenjuje kontinuirano od ovog momenta...

RECEPT ISHRANE BILJAKA JAGODE ZA OVU FENOFAZU:

ISHRANA FOLIJARNO – PREKO LISTA

GEL CaBSul - inovativni korektor ishrane biljaka
3-3,5 kg/ha,
+
VRHUNSKI BIOSTIMULATOR TRAINER - biljni peptidi i azot (N)
3 l/ha

 

+

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE:

GEL FIVE FRUCTUS 18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO + TE
12-15 kg/ha fertigacijom, 0,5-2 g/l vode nutrigacijom
GEL FIVE FRUCTUS PRIPADA GEL FIVE LINIJI VODOTOPIVIH ĐUBRIVA - GEL PETICA ZA REZULTAT 5 U UZGOJU JAGODE

GEL FIVE linija vodotopivih ubriva je prva ovakve vrste, a koja kombinuje visoke nivoe NPK sa kalcijem, magnezijem, i svim potrebnim elementima u tragovima. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što su proizvoaci jagode kod uobicajenog nacina ubrenja koristili odvojeno primenu NPK ubriva, od onih na bazi Ca i Mg. Sada sa GEL FIVE linijom ubriva nema potrebe za odvojenim aplikacijama, vec se u jednoj primeni dodaje NPK zajedno sa Ca i Mg, kao i ostali potrebni mikroelementi za biljke jagode. Može se reci da linija GEL FIVE nisu samo formulacije ubriva, vec celokupan program ishrane za biljke jagode, a koji obezbeuje optimalnu ishranu u svakoj fenofazi.
+
NITROPLUS
0,7 l/500-1000 l vode na 1000 biljaka jagode, u zavisnosti od njihove potrebe za istom.

+

FENOFAZA
VEĆINA PLODOVA FORMIRANA

U ovoj fenofazi na biljkama jagode formirana je vecina plodova... iako je cvetanje završeno, nije neuobicajeno da se tokom i ove fenofaze može uociti po neki cvet na biljkama jagode... no, defi nitivno biljke jagode su u periodu zelenog ploda, i svu snagu, energiju i hranjiva usmeravaju prema njima... za njihovo pravilno funkcionisanje od izuzetne važnosti je održavanje kontinuiranog rasta i razvoja korena, obzirom da je on mozak biljke, i diriguje sve što ce se dešavati na nadzemnom sistemu... u periodu intenzivne pojave zelenog ploda biljke jagode imaju najvece potrebe za hranjivima, i to prvenstveno za kalijumom (K), zatim azotom (N) i kalcijumom (Ca), dok su fosfor (P) i magnezij (Mg) podjednako potrebni... ne treba zanemariti ulogu i svih ostalih elemenata koji su hranjiva za biljke jagode, kako ogranicenje bilo kojeg može sve ostalo uciniti neefi kasnim, a tu su posebno naglašene uloge mikroelemenata kao što su cink (Zn) i bor (B)... od ove fenofaze, za paniranje ishrane biljaka jagode najvažnije je upravljanje se odnosom kalija i azota, pri cemu posebno treba voditi racuna o racionalnoj primeni azota... RACIONALNO UPRAVLJANJE AZOTOM KOD ISHRANE BILJAKA JAGODE IMA NEMERLJIVU VAŽNOST ZA USPEŠNU PROIZVODNJU... PRAKTICNO, TO ZNACI DA JAGODAR PRIMENI TACNO ONOLIKO AZOTA KOLIKO JE POTREBNO BILJKAMA JAGODE U DATOM MOMENTU, KAO I ZEMLJIŠTU, POSEBNO MIKROORGANIZMIMA KOJI SE NALAZE U NJEMU...

nakon što je vecina plodova formirana biljke jagode su dostigle vrhunac u potrebi za hranjivima, i ona se sad smanjuje sve do pocetka berbe kada ce se ponovo intenzivirati kako plodovi budu dostizali punu velicinu... ono što je najvažnije tokom formiranja ploda jesu faze kroz koje on prolazi, i za koje je potrebno planirati odgovarajucu ishranu... nakon formiranja ploda i pocetnog rasta kada se odvija intenzivna podela celija u njemu, nastupa jedan period koji je faza stagnacije u pogledu njegovog povecanja, kada dolazi do formiranja semena...

poslednja faza u rastu i razvoju ploda podrazumeva punjenje celija koje su se na pocetku formirale do konacne velicine i oblika, koji su takoe odreeni razvijenošcu, brojem i rasporedom semenki na površini ploda... od razvoja semena kod biljaka jagode zavisi i razvoj ploda, te je u ovom periodu od izuzetne važnosti uz vrhunski kalij, kontrolisan azot i dovoljne kolicine kalcija obezbediti i fosfor... dovoljne kolicine fosfora u fazi formiranja sjemena na plodovima jagode su kljucne za ostvarenje vrhunskog prinosa i kvaliteta ploda... fosfor je jedan od anorganskih makronutrienata potrebnih biljkama jagode za proizvodnju nukleinskih kiselina koje sadrže fosfat, ATP i lipida na celijskim membranama... prakticno, realizacija genetske šifre u pogledu prinosa i kvaliteta ploda, energija i funkcionisanje biljke, sve su to znacajne uloge fosfora u ovoj fenofazi... zemljišta koja se intenzivno koriste za proizvodnju jagode cesto imaju manjak fosfora, kao i kisela, pjeskovita, zbog cega je jako važno napraviti dobru procenu pre primene fosfora, kako on može biti i fi totoksican... oblik ploda kod jagode najvecim delom zavisi od razvijenosti semenki koje se nalaze na njegovoj površini... uobicajeno, proizvoaci jagode u ovoj fenofazi koriste ubriva sa naglašenim sadržajem kalija, dok neki stavljaju fokus na fosfor primenjujuci starter, ili razlicita ubriva na bazi fosfora, ne vodeci racuna o njegovim oblicima, i dali su oni prema važecim regulativama EU dozvoljene... vecina starter vodotopivih ubriva nije dobar izbor u ovoj fenofazi, posebno u pogledu formi azota koje sadrže, što može imati negativne posledice po ravnotežu rasta i rodnosti kod biljaka jagode...

paralelno sa navedenim pristupom, vecina proizvoaca favorizuje u ovoj fenofazi znacajne kolicine kalija, azota i kalcija, sa uobicajenim ubrivima kao što su kalij nitrat i kalcijev nitrat... dakle, kod uobicajene ishrane u ovoj fenofazi razdvojena je ishrana biljaka jagode kalcijem i fosforom, prvenstveno zbog njihovog taloženja, ili pak mnogi zanemare ulogu fosfora kod formiranja semena na plodovima jagode...

oni proizvoaci koji u uobicajenoj ishrani biljaka jagode za ovu fenofazu koriste ubriva na bazi fosfora, praktikuju jednu aplikaciju, koja može biti nedovoljna za sve serije plodova, posebno ukoliko prethodno nije obezbeen fosfor na odgovarajuci nacin... PLAN B je jedinstven po tome što tokom citave sezone vegetacije biljke jagode opskrbljuje sa dostupnim kolicinama fosfora, potpuno racionalno, i kroz razlicite formulacije ubriva i kombinacije sa drugim hranjivima koja su preko potrebna... u ovoj fenofazi, PLAN B ima posebnu preporuku, a to je GEL ubrivo pod imenom CALCIPHOS, koje je inovativna formulacija u kojoj se zajedno nalaze fosfor i kalcij... ovo ubrivo sadrži visoke koncentracije fosfora i kalcija, bez bilo koje opasnosti u pogledu njihovog taloženja ili blokada, što bi izazvalo nedostupnost za biljke jagode... prema tome, sada proizvoaci više nemaju potrebe da odvojeno primenjuju kalcij i fosfor, odnosno da praktikuju dve aplikacije, vec to mogu uraditi u jednoj... takoe, uz fosfor i kalcij GEL CALCIPHOS sadrži dobro balansiranu kolicinu azota, kao i znacajan iznos mikroelemenata kljucnih za odvijanje specifi cnih procesa u ovoj fenofazi, a to su cink (Zn) i bor (B)... formulacija ubriva GEL CALCIPHOS je NP 9-64-0+11 CaO+1 MgO + B + Zn... za bolje uslove u zemljištu, za formiranje kompleksa sa hranjivima cineci ih dostupnim biljkama jagode, preporuka je sa GEL CALCIPHOS kombinovati jedinstveni proizvod K-HUMAT, modifi kovani kalijev humat koji sadrži veliku kolicinu huminskih i fulvo kiselina, a koji ce poboljšati fi zicke, hemijske i biološke osobine zemljišta obezbeujuci organski karbon, kalij, i izvor metabolicke energije za mikroorganizme zemljišta, što ce povecati prozracnost zemljišta i kapacitet zadržavanja vode i hranjiva...

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE:

GEL CALCIPHOS je NP đubrivo formulacije 9-64-0 + 11 CaO + 1 MgO + B + Zn.
Generalna doza za jednu aplikaciju varira izmeu 3-10 kg/ha/aplikaciji. Za kontinuiranu fertigaciju, odnosno nutrigaciju preporucena koncentracija u hranjivom rastvoru varira od 0,3-1,5 g/l (0,03-0,15 %). Standardna preporuka bila bi 1 g/l vode. Primena ovog ubriva dovodi do povecanja integriteta celijski zidova na plodovima biljaka jagode, kao i ostalim organima, što ce znacajno doprineti povecanju rezistentnosti protiv štetocina.
+
K-HUMUS
2-3 kg/ha, 200-300 g na 1000 l vode.
GROGREEN K-Humus 85 je
modifi kovani kalijum humat koji je dizajniran da obezbedi superiornu rastvorljivost u celom korisnom pH opsegu, i može se primeniti sa osnovnim ili ubrivima kisele reakcije.

HUMATI su natrijeve i kalijeve soli huminskih kiselina (huminske i fulvo kiseline) koje nastaju u zemljištu kao rezultat razgradnje biljnog materijala kroz biološke aktivnosti mikroorganizama. Sastavni su deo humusa, najplodnije komponente zemljišta. Iako ih mnogi smatraju ubrivima, humati su prvenstveno prirodni stimulansi rasta biljaka, koji deluju na nekoliko nacina: vrše akumulaciju hraniva za biljke, poboljšavaju kvalitet, vodno-vazdušne osobine i strukturu zemljišta, formiraju boju i deluju na pH reakciju zemljišta, prevode hraniva u oblike koji su pristupacni za biljke, te sprecavaju da koren usvaja otrovne materije. Humati deluju poput stimulativnih hormona, i predstavljaju univerzalno sredstvo koje povecava imunitet biljaka i njihov odgovor na stresne situacije.

 

+

FENOFAZA
POČETAK BERBE

jedno od prvih pitanja na koje se traži odgovor u ovoj fenofazi jeste kad je pocetak berbe? Prakticno, u onom momentu kada je prva serija plodova spremna za berbu u kolicini namenjenoj za tržište... prema tome, nekoliko ubranih jagoda, ne znaci pocetak berbe... biljke jagode na pocetku berbe ponovo manifestuju povecanu potrebu za hranjivima koja ce se nastaviti sve do kraja iste, obzirom da se proizvodi fotosinteze usmeravaju prema plodovima koji dostižu konacnu velicinu... plodovi nastali od prve serije cvetova sada prolaze period postizanja konacne velicine i menjaju boju, a to je rezultat punjenja celija koje su se na pocetku njihovog rasta i razvoja formirale... ako se u prethodnim fenofazama nije formirao dovoljan broj potrebnih celija u plodu jagode, kao i semenki na njegovoj površini, sada se nece imati šta puniti, kao ni dirigovati konacni razvoj ploda... PLAN B ISHRANE BILJAKA JAGODE FOKUSIRA SE NA SPECIFICNE PROCESE U SVAKOJ FENOFAZI KOJI SU KLJUCNI ZA USPEH JAGODARA, ODNOSNO OSTVARENJE VRUNSKOG PRINOSA I KVALITETA PLODA, I ZBOG TOGA NAVODIMO ZNACAJNO OPISIVANJE, ODNOSNO VIŠE TEKSTA KOJEG TREBA PROCITATI... hranjivo koje dominira kod ishrane biljaka jagode u ovoj fenofazi jeste kalij (K), s tim da treba isto tako voditi racuna o primeni racionalnih kolicina azota (N)...

u prethodnoj fenofazi zapocela je ishrana biljaka jagode sa ubrivima koja imaju naglašen sadržaj kalija, i sada se ona nastavlja kako bi se ostvario vrhunski prinos... mnogi jagodari u periodu berbe kod praktikovanja uobicajene ishrane biljaka koriste kalijeva ubriva, poput kalij sulfata, kalij nitrata, i slicno... važno je napomenuti da kalij jeste najpotrebnije hranjivo za biljke jagode, ali ukoliko bilo koji od ostalih esencijalnih elemenata nedostaje, odnosno nema ga dovoljno, koliko je potrebno, prinos ce biti ugrožen... PLAN B ishrane biljaka jagode u prvoj godini rodnosti kao izvor kalija preporucuje GRINTA BERRY 14-7-26 (+MgO+ME), proizvod koji nije samo vodotopivo ubrivo na bazi kalijuma, kako se na prvu informaciju cini, vec celokupan program ubrenja namenski razvijen za jagodasto voce, koji uz osnovna sadrži i sva potrebna hranjiva...

u ovoj fenofazi prilikom procene i planiranja ishrane od krucijalnog znacaja je održavati azot pod kontrolom, kako prekomerna kolicina istog može uticati na kvalitet ploda, kao i prinos... azot pod kontrolom, ili njegova racionalna primena podrazumeva njegovu jedinstvenu formu, oblik u kojoj egzistira u ubrivu... GRINTA BERRY racionalno upravlja N, sadrži ga u takvoj formi koja ga cini jednostavno dostupnim za biljke jagode, bez opasnosti od ispiranja, i povecanja slanosti u zoni korena, i zato je ovo ubrivo kao program ishrane biljaka jagode preporuka u ovoj fenofazi... kalij je hranjivo koje u ovoj fenofazi ima posebno naglašenu ulogu u transportu asimilata i produkata fotosinteze prema plodovima, kao i otpornosti na biotske i abiotske faktore, i zato je on ovdje naglašen... pored azota i kalija, sa GRINTA BERRY u ovoj fenofazi dodajemo i znacajnu kolicinu magnezijuma, koji je neophodan za odvijanje procesa fotosinteze, odnosno proizvodnju komponenti koje pune plod i doprinose njegovoj konacnoj velicini, kao i procesu sazrevanja... vrlo cesto u periodu berbe proizvoaci nisu zadovoljni kako plodovi sazrevaju, a kljucni razlog za to jesu uslovi stresa koji ogranicavaju kretanje asimilata i produkata fotosinteze prema plodovima, zbog narušene ravnoteže hormona... prema tome, ukoliko proizvoac želi poboljšati proces sazrevanja plodova jagode, odnosno tempirati za odreeni momenat, imati ciljanu, kontrolisanu proizvodnju u pogledu sazrevanja ploda, a samim tim i organizacije berbe, onda je nepohodno da primeni PLAN c SPECIJALNE ISHRANE BILJAKA JAGODE...

pored ishrane putem sistema za navodnjavanje, biljkama jagode u ovoj fenofazi potrebno je obezbediti dodatni kalij folijarnim putem, odnosno preko lista, i za tu namenu PLAN B preporucuje jedinstvenu formulaciju sa izrazito naglašenim sadržajem K, pod imenom GEL FRUT formulacije 18-11-59+2MgO+ME... pocetak berbe plodova jagode je još jedna od osetljivijih fenofaza u rastu i razvoju biljaka jagode, i zato ne treba zanemariti primenu vrhunskog biostimulatora za najosetljivije faze u rastu i razvoju biljaka jagode u kombinaciji sa GEL FRUIT... PLAN B ishrane biljaka jagode jedinstven je po tome što u ovoj fenofazi preporucuje primenu biostimulatora za najosetljivije faze u rastu i razvoju biljaka, a to je AUXIM… biostimulant AUXYM aktivno radi na jacanju biljke jagode tokom najosetljivijih faza, tako da ce njegova primena tokom celog ciklusa berbe rezultirati vecom kolicinom plodova boljeg kvaliteta, kao i sveukupno boljim zdravstvenim stanjem, te izdržljivošcu na stres... važno je uvek naglasiti da biljke jagode zahtevaju prave hranjive materije u pravo vreme kako bi postigle najbolje moguce rezultate… u ovoj fazi biljkama jagode je potreban kalij za povecanje kvaliteta ploda… fosfor je potreban za dopunjavanje razina koje se redistribuiraju na plodove… azot u ogranicenim kolicinama za ravnotežu ostalih hranjiva (prekomeran azot u ovoj fazi može pokvariti plod, ali premali smanjuje njegovu velicinu)…

ISHRANA PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE:

GRINTA BERRY 14-7-26 (+MgO+ME)
1,5-2,0 g/biljka, FERTIGACIJOM - PUTEM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Grinta je program ubrenja u vreci. Ova paleta proizvoda ima dvostruki cilj: garantuje dostupnost svih hranjivih materija u tacnim omerima, i pruža znacajnu pogodnost u primeni.

 

ISHRANA FOLIJARNO – PREKO LISTA

GEL FRUIT 18-11-59+2MgO+ME
2-5 kg/ha, nikada nemojte prekoračiti koncentraciju od 0,5% (5 grama po litri) kako bi se izbeglo spaljivanje lišća
GEL FRUIT
je formulacija sa visokim sadržajem K za promoviranje, unapreenje sazrevanja, intenziviranje boje i sjaja, povecanje sadržaja šecera i tvrdoce, te poboljšanje prinosa i kvaliteta ploda. Sadrži magnezij (Mg) i mikroelemente, te je posebno pogodan u uslovima kada jagodari na raspolaganju imaju tvrdu vodu.
+
AUXIM
1,0 l/ha
AUXYM
je prirodni biljni biostimulator u tecnom stanju, proizveden korišcenjem ekstrakata tropskih biljaka, vitamina i mikronutrienata. Biostimulator AUXYM namenjen je za primenu u najosetljivijim fazama ciklusa proizvodnje jagode, da podstakne rast i razvoj njenih biljaka, ali i plodova, te da obezbedi povecanje kvaliteta prinosa.

+