Novi, drugačiji načinRazmišljanja u uzgoju jagode

aBcD planovi ishraneza bolju proizvodnju biljaka jagode

Model 6ZA10šest važnih koraka za bolju proizvodnju jagode na zemljištu...

Blogaktuelnosti za proizvođače jagode

Kontakttim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom i realnim rezultatima u proizvodnji

 

Naša priča za jagodare dostupna 365 dana u godini

Konačno, došlo je vreme kada je moguće i preko potrebno uvesti suštinske promene u uzgoju jagode na području regije. Mi smo TIM domaćih i međunarodnih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom i realnim rezultatima iz prakse, koji pokreće neophodne promene u proizvodnji jagode. Na pitanje zašto ovo radimo naš odgovor je: ZBOG TOGA ŠTO NIJE MOGUĆE RADITI VIŠE ISTOG U PROIZVODNJI JAGODE, I DOBITI BOLJI REZULTAT, VEĆ ZA NJEGA TREBAJU PROMENE. Prema tome, naš jedini cilj jeste da Vaša proizvodnja jagode svakim danom bude bolja, odnosno da ste uspešni, bez obzira na vreme i mesto. Zbog toga, naš tim stručnjaka stoji na raspolaganju 365 dana u godini svim proizvođačima jagode kojim je potreban odgovarajući savet ili podrška u uzgoju.

Jedan od ključnih segmenata za uspešnu proizvodnju jagode jeste ishrana i zaštita njenih biljaka. Aktuelno, proizvođači jagode planiraju ishranu biljaka, ili đubrenje plantaža, i njihovu zaštitu od bolesti i štetočina tako što preuređuju orentacione programe koji su se ranije pokazali uspešnim. Pred rizikom da ne pogreše, jer mogu značajno izgubiti, ali i dobiti, proizvođači jagode ne uspevaju biti originalni, i zato prepisuju formulu koja se ranije pokazala da bude uspešna. Nikada ne treba zaboraviti da NEMA STARIH USPEŠNIH FORMULA U NEČEMU ŠTO SE STALNO MENJA, pa tako i u uzgoju jagode. A promenile su se ključne komponente za uzgoj jagode, od uslova zemljišta, preko vremenskih prilika, do inputa koji se koriste u proizvodnji. Navedeno je ključni razlog zašto proizvođač izgubi prinos, iako je radio sve što i ranije, ono što je uobičajeno, što praktikuje svake godine. Promenjeni uslovi uzgoja zahtevaju promene u ishrani i zaštiti biljaka jagode da bi se ostvario bolji rezultat, koji može biti od većeg prinosa, boljeg kvaliteta roda, ranije berbe, manjih troškova proizvodnje uz veći prihod, i slično.

Sve što je potrebno da bi jedan proizvođač jagode bio uspešan u ovom moru neizvesnih i promenljivih uslova za uzgoj, podrazumeva da promeni dosadašnji način razmišljanja kada je u pitanju ishrana i zaštita njenih biljaka. Praktično, to će moći ostvariti samo ako sledi NOVI, DRUGAČIJI NAČIN RAZMIŠLJANJA U UZGOJU JAGODE. Jednostavno, MI SMO TU ZA SVE PROIZVOĐAČE JAGODE KAO STRUČNA I TEHNIČKA PODRŠKA u praktičnoj primeni novog, drugačijeg načina razmišljanja u uzgoju...

Bolja ishrana biljaka jagode

...hranimo za bolju proizvodnju, bez obzira na vreme, mesto, sortu, tehnološki nivo i slično, ovdje je ishrana za zauvek bolje rezultate u proizvodnji jagode...
 

PLAN uobičajene ishrane biljaka jagode

...uobičajeni nivo ishrane biljaka jagode, odnosno ono kako to većina jagodara radi... obuhvata SADAŠNJE SVE RAZLIKE U ĐUBRENJU/ISHRANI BILJAKA JAGODE... definisan je spram fenofaza rasta i razvoja koje biljka jagode prolazi u normalnim uslovima, usklađen sa aktivnostima koje je uobičajeno potrebno provesti... ishrana kada su biljke jagode u uzgoju bez stresa... različiti recepti za različite sisteme uzgoja, vremenske okvire sadnje, tip sadnog materijala, starost plantaže... ishrana skrojena prema potrebama biljaka jagode za ostvarenje određenog prinosa...

 

PLAN napredne ishrane biljaka jagode

...rešava sve propuste koje proizvođači imaju u svojoj aktuelno najboljoj varijanti ishrane biljaka jagode... uzgoj jagode više godina na istom mestu (monokultura), zaslanjenost zemljišta, nedostatak organske materije, i sve ono što ide uz navedeno, ova ishrana definiše za prevazilaženje... razmatra se kvalitet vode, EC vrednost, zatim količina vode i hrane koje se koriste... recepti sadrže kombinacije hranjiva i forme đubriva koje do sada jagodari nisu imali priliku koristiti... kontinuirana, a ne obročna ishrana... hrana za zemljište, biljku, ali i okolinu, potrošača, jednostavno da sve bude bolje... PLAN B JE PRAVI POČETAK, A PLAN a SADAŠNJE SVE RAZLIKE POČETAKA.

 

PLAN specijalne ishrane biljaka jagode

...ishrana biljaka jagode u specijalnim uslovima uzgoja, poput stanja abiotskog stresa... abiotski stres dovodi do narušenog normalnog rasta i razvoja kod biljaka jagode, zbog čega one ne mogu ostvariti zadovoljavajuću rodnost... uobičajena stanja abiotskog stresa su: kasni prolećni mraz, suša, ekstremno visoke vrednosti temperature, toplotni udar, slanost zemljišta, prekomerna količina vode u zemljištu, suvišna vlažnost u vazduhu i slično... stanja abiotskog stresa za PLAN c nazivamo KRITIČNIM TAČKAMA, i na njima se baziraju recepti ishrane... svaka fenofaza može imati jednu do nekoliko kritičnih tačaka... PLAN c ima dvostruku ulogu, prva da spasi proizvodnju u uslovima abiotskog stresa, druga da omogući proizvođačima da ostvare više u uzgoju jagode... kod primene proizvođač jasno treba znati šta želi rešiti u proizvodnji... uloga recepata jeste usmeravanje fizioloških procesa u biljkama jagode, i zato je važno odrediti tačan momenat njihove primene...

 

PLAN ishrane biljaka jagode za podsticanje/jačanje njihove prirodne otpornosti na biotski stres

...jedinstveni recepti ishrane biljaka jagode koji ciljaju na podsticanje njihove prirodne otpornosti na BIOTSKI STRES... stanje biotskog stresa za biljku izazivaju živi faktori, od kojih dominiraju bolesti i štetočine... praktično ovo je ishrana koja jača prirodni odbrambeni mehanizam biljke protiv bolesti i štetočina... recepti ishrane nude odgovore na izazove u pogledu bolesti i štetočina koje uobičajena kontrola ne može obezbediti... ovdje se ne koriste fitofarmaceutska sredstva, već inovativna đubriva sa multifunkcionalnim delovanjem... nema karence, nema rezidua, niti opasnosti po zdravlje proizvođača, potrošača, kao i okolinu... uvek se praktikuje u kombinaciji sa ostalim planovima bolje ishrane biljaka jagode...

Model 6za10

šest važnih koraka za bolju proizvodnju jagode...

PLANOVI aBcD ishrane biljaka jagode baziraju se na modelu 6za10, odnosno ŠEST PRAVIH KORAKA ZA USPEŠAN UZGOJ JAGODE, ILI ZA BOLJU PROIZVODNJU. Ovaj model obuhvata sve ono što čini, ili što je važno u uzgoju jagode, kako za one proizvođače koji već imaju proizvodnju, tako i za one koji tek počinju.

Budući da proizvodnja jagode u intenzivnom uzgoju uglavnom traje godinu ili dve, ovaj model se stalno ponavlja. Dakle, nije isto kao kod ostalih voćaka da jednom kada se ispuni potrebna osnova važi narednih nekoliko godina, i ne ponavlja se...

Naši partneri